Трети национален фолклорен танцов фестивал „В сърцето на Тракия“ – Стара Загора 29 – 30 септември 2018 г.

Трети национален фолклорен танцов фестивал „В СЪРЦЕТО НА ТРАКИЯ” Стара Загора, 29 – 30 септември 2018 г. (събота – неделя)

Организатори:  Община Стара Загора;  Народно читалище „Родина-1860”

Фолклорно събиране – в центъра на България, в сърцето на Тракия, в красивата Стара Загора! За всички, завладяни от магията на българските песни и танци, които носят Българското в сърцето и ума си!

Фестивалът „В сърцето на Тракия” дава среща на любителски танцови клубове и формации от цялата страна за съхраняване на нематериалното културно наследство и популяризиране и запазване на българския фолклор.

Право на участие имат всички любителски танцови групи, ансамбли, клубове и непрофесионални формации от цялата страна, изучаващи български народни танци. Няма ограничение на възрастта и броя на участниците.

ФЕСТИВАЛЪТ Е БЕЗ ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ И НЯМА КОНКУРСЕН ХАРАКТЕР!

Представянето на всяка група е с продължителност до 10 мин. и включва хора и/или танци по избор на участващата група. Музикалният съпровод да бъде осигурен на CD, флаш памет или с жива музика.

Разходите за пътни и пребиваване се поемат от участниците.

Групите сами правят заявките си за нощувки.

Първи ден – 29 септември 2018 (събота) 10:30 ч., Парк „Артилерийски“ – ФЕСТИВАЛНА ПРОГРАМА

Втори ден – 30 септември 2018 (неделя) 11:00 ч., Парк „Артилерийски“ – ФЕСТИВАЛНА ПРОГРАМА и „УЧЕБЕН ЧАС НА ОТКРИТО“ – разучаване на хора от различни фолклорни области

Организаторите осигуряват места за преобличане на съставите и за паркиране на автомобили и автобуси по време на фестивалната програма, като си запазват правото на промени в нея.

Съставите, желаещи да участват във фестивала „В сърцето на Тракия”, нека изпратят заявка на мейл: sartze_trakia@abv.bg

Крайният срок на записване е 23септември 2018 г.(неделя)

За информация: Народно читалище „Родина-1860” тел. 042/ 62 69 00 Николай Апостолов – 0888 29 68 36

ЗАЯВКА за участие във фестивала „В СЪРЦЕТО НА ТРАКИЯ“ –

Трети национален фолклорен танцов фестивал 29 – 30 септември 2018 Стара Загора

Име на състава: ………………………………………………………………………………….

Град: ………………………………………………………………………………………………….

Организация, представяна от състава: ………………………………………………..

Брой участници: ………………………………………………………………………………….

Брой музиканти /ако има такива и на какви инструменти свирят/: …. …………………………………………………………………………………………………………..

Музика на: флаш памет/ компакт диск/ на живо /моля, подчертайте/

Ръководител: ……………………………………………………………………………………..

И-мейл: ………………………………………………………………………………………………

Мобилен телефон за контакт: ……………………………………………………………

Участие с: …………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

Допълнителни изисквания /ако има/: …………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..

Кратко представяне на състава: …………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

Заявки се приемат на и-мейл:  sartze_trakia@abv.bg  до 23.09.2018 г.

За информация:

Народно читалище „Родина-1860”  042/ 62 69 00

Николай Апостолов – 0888 29 68 36