Започват СМР на Музей „Литературна Стара Загора“ с изграждане на постоянна експозиция

На 10 август 2018 г. бяха отворени офертите на кандидатите за изпълнители по обявената обществена поръчка на Община Стара Загора „Музей „Литературна Стара Загора“ с изграждане на постоянна експозиция“. Целта на предвидените ремонтни дейности е да се постигне разгръщането на Музея – една емблематична за града сграда, в съответстващата на спецификата му творческа база; да се осигури оптимална възможност за пълноценен контакт и ефективно ползване на притежаваните уникални колекции чрез популяризиране и приобщаване на обществото към духовното наследство на видните старозагорски и български писатели. Всеобщото желание е интериорно-функционалният модел да бъде подчинен на опцията за един съвременен, модерен музей.

Музей „Литературна Стара Загора“ е разположен в самостоятелен обект, намиращ се в източната част на първи и втори сутеренен етаж на пететажната сграда, в която се помещават още НОИ, Регионална библиотека „Захарий Княжески“ и др. Входът е откъм ул. „Димитър Наумов“. На север, по същата фасада има самостоятелен вход на фондохранилището към музея. Обектът включва входно пространство и кафе-клуб на ниво сутерен 1 и сутерен 2 – 75 кв.м.; Специализирана литературно – експозиционна зала с площ около 195,70 кв.м, с възможност за 30 посетители; Офиси за директор и уредник 45,30 кв.м; Зала за провеждане на творчески срещи, литературни четения, мултимедийни, презентации -50,35 кв.м; Специализирана библиотека с читалня 49,25 кв.м, с възможност за 5 посетители; Депо и фондохранилище 50 кв.м.

Експозиционна зала: Формата и пространствените характеристики на залата, ограничената площ на плътните стени, неголямата височина са довели до нуждата от смесване на две схеми за пространствено зониране – коридорен и свободен тип. За целта е предложено решение, като е въведена една нова структура в пространството – ГРЪБНАК, която не само визуално изглежда така, но и смислово и логически носи основната тежест в сценографията на експозицията. Материалът, от който са изработени експозиционните витрини е ЛПДЧ 18 мм.

Цялата нова система за слаботокова инсталация – СОТ, мултимедийно оборудване и климатизация са разположени в „гръбнака“, като той се явява и главен разпределител на инсталациите, които трябва да се осигурят във витрините. Във всяка зона в горната част на зоните се поставят лазерно рязани титулни надписи. По периферията помещението ще се обработи в цветовете на книгите в ахорматичната гама, като ще се използват латекси и плоскости с ламинирано покритие. Допълнителното кръстосано перфориране на облицовката от панели MDF с акустична обработка с дебелина 20 мм с текстилна подложка и добавяните на места платна от минерална вата с дебелина 20 мм зад нея, ще решат акустичния проблем в залата. Вертикалните и хоризонталните витрини по стените (тип маса) ще са изпълнени от плоскости с ламинирано покритие.

Другият материал, използван в композицията е металът – конструктивните колони по фасадното остъкляване ще се облекат с пана от перфорирана, прахово боядисана ламарина RAL 7016.

В дъното на залата е оформен мултимедиен подиум с Н=15.0 см, който е с метална или дървена конструкция и покритие – ламиниран паркет. Схемата на обзавеждане налага промяна на местата и на вида на осветителите. Луминисцентните лампи са заменени със съвременни системи от насочващо се (спотово) осветление, което ще позволява не само добро основно осветяване, съобразено с нормите за съхранение и експониране, но и акцентиране върху отделни елементи от експозицията.

Мултимедийно оборудване: За всяка група автори е предвиден тъчскрийн (5 броя), където може да се получи информация за автори, биография, библиография, дигитализирани ръкописи, фотоси, картини и други материали, части от колекциите, не представени в основното ядро на експозицията. Тук е място и за статии и материали на други автори, имащи отношение към съответния деятел на словото. Сбирката предстои да се обогати от аудио и видеозаписи, като към нея ще се добавят и аудиозаписи на произведения, затова в музея са предвидени три основни мултимедийни ядра – две от тях са в залата за посетители: Едното е самостоятелно обособено в „гръбнака“ пространство с монитор, в което могат да се разположат до 8 седящи места; В дъното е оформен втори кът за по-големи групи до 30 души, а на стената – с диапроектор за прожекции. И двете зони имат и аудиооборудване.

Фондохранилище: Съобразно законовите и нормативни стандарти за движимите паметници на културата в музея ще се съхраняват всички налични и новопостъпващи във фондовете автентични артефакти. Оборудването е предвидено да съдържа открити метални стелажи по спецификация в графичната част на проекта и работна маса за разглеждане и картографиране на съдържанието на фонда. Допълнителна обработка на стени, софит и под не се предвижда.

Специализирана библиотечна зала за изследователи и посетители: Библиотечната зала е оборудвана с необходимите технически средства и отговаря на спецификите на научно-изследователската дейност с комплексно обслужване – стелажи за книги за свободен и специализиран достъп, компактдискове, диапозитиви. Предвижда се едно работно място с компютър и софтуер за служебно ползване и две до четири посетителски места. Допълнителна обработка на софит и под не се предвижда. Стените са облицовани частично с акустично обработени панели от ламинирани плоскости.

Зала за творчески срещи: Мултифункционална зала е предназначена за провеждане на срещи, презентации, научни и творчески форуми, конференции, сесии, симпозиуми, административни и професионални събрания, публични редакционни колегии и обсъждания, представяне на автори и др. Оборудването е със стафиращи се столове тип стол-маса, които при необходимост могат да се превърнат и в места за водене на записки. Предвидени са диапроектор с компютър, екран и озвучителна система. Мрежа, озвучаване и силнотокова инсталация са извеждени в близост до екрана на западната стена на помещението. Допълнителна обработка на софит и под не се предвижда. Стените са облицовани частично с акустично обработени панели от ламинирани плоскости.

Фоайе – входно пространство, кафене, зона за срещи: В близост до централния вход на музея се обособява входно пространство, в което може да се закупи билет за разглеждане на музея. Отсреща, по стената, граничеща с изложбената зала, се предвижда създаване на художествено пано на тема „Стара Загора – град на поетите“. На същото ниво е разположен кафе-клуб с бар, а по стълбите към сутерен 2 се достига до прилежаща зона за неформални разговори и срещи, която се явява подходяща за временно експониране на произведения на изкуството и други съпътстващи дейности.

Мултимедиен екран, на който да се представят атрактивни елементи от експозицията или създадени за целта маркетингови продукти подпомага тази идея.

Прогнозната цена на поръчката е 263 000 лв., а срокът за изпълнение – 60 календарни дни.

Подготви Росица Ранчева