Около 2000 души в Стара Загора ще бъдат поканени да се изследват безплатно за хепатит С  

Около 2 000 души от Стара Загора ще бъдат поканени да се изследват безплатно от 5 септември до 16 ноември 2018 г. за инфектиране с вируса на хепатит С. Община Стара Загора, която е партньор по проекта SPHERE-C, заедно с Регионалната здравна инспекция и Министерството на здравеопазването, вече е изпратила първите 1 000 писма до произволно избрани граждани, които могат да се включат доброволно в изследването.

Проектът е стартиран от Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) и се осъществява от Института „Роберт Кох“ и Националния институт по здравеопазване в Германия.

Проучването ще предостави информация за броя на хората, заразени с вируса на Хепатит С, а откритите носители ще могат да получат достъп до необходимата медицинска помощ. То ще даде информация и за разпространението на хепатит С сред населението в града, която ще бъде използвана за по-нататъшното планиране на общественото здраве. Участниците в проучването ще попълнят кратък въпросник, след което ще дадат кръвна проба, което отнема общо около 30-40 минути. Цялата информация, събрана по време на проучването, ще бъде конфиденциално третирана.

Успехът на проучването е обвързан с висок процент на участие, поради което с мисията да убеди гражданите да подкрепят проучването е натоварен кметът Живко Тодоров, от чието име е отправена поканата към тях. В специално изработена и приложена информационна брошура те ще намерят отговори на въпроси, свързани с проучването.

Като знак на благодарност за отделеното време, участниците ще получат  рекламна чаша и химикал от екипа на института „Робърт Кох”, Берлин, Германия.

На 5 септември, от 10:30 ч. в зала 2 на Общината ще се проведе пресконференция на организаторите на проучването.