Изявление  на Старозагорския епархийски съвет във връзка с новите църковни такси

Във връзка с появилите се различни тълкувания за увеличаване на требните църковни такси в храмовете на Старозагорска епархия,  чувстваме се задължени да споделим, че това действие на Старозагорския епархийски съвет не е самоцелно. То  не е свързано с „увеличаване на заплатите на алчните попове“, както някои „добронамерени“ граждани критикуват съответната информация. Постъпващите средства от новите такси са за посрещане на непрекъснато увеличаващите се разходи, свързани с поддръжката на енорийските храмове.

Последното увеличение на требните такси е извършено с Окръжно  № 237 от 23 февруари 2007 година на Св. Синод. Затова Св. Синод на БПЦ-БП на свое заседание от 19 юни 2018 година, с протокол № 13 – пълен състав, единодушно реши  новите пределни цени на църковните треби да се определят от епархийските съвети.

През  периода преди промяната  три пъти са  се увеличили както  разходите по издръжка на енорийските духовници, така и съпътстващите разходи в енорийските храмове, които включват не само грижи за  храмовите сгради и прилежащите помещения, но и  поддържане и обгрижване на неделните училища към тях, различните курсове по езици, компютърна грамотност,школите по рисуване и ред други социални инициативи.

Изрично посочваме, че определените такси са пределни. Според обстоятелствата енорийските свещеници могат да ги намалят или съвсем да не вземат такси от треби при социално слаби и нуждаещи се=

Накрая  искаме отново да споделим, че  стремежът на Старозагорския епархийски съвет е да води диалог с всички граждани, в който да се търсят и занапред разумни решения, подпомагащи взаимодействието между енориаши и духовници. Диалог, от който имаме нужда всички във времето и мястото, където живеем, за да не се спекулира с доверието на Църквата като институция,  възглавена  от Самия Бог и вярата, която ни скрепява и ни дава сили в различни етапи от нашия живот.

СТАРОЗАГОРСКИ  ЕПАРХИЙСКИ СЪВЕТ