26 старозагорски училища имат нови директори

„След успешно представяне в обявения конкурс, 26 училища в област Стара Загора вече имат нови директори“. Това обяви за dolap.bg Татяна Димитрова, началник на Регионалното управление на образованието (РУО).

Девет са имената на новите директори за Община Стара Загора: Динко Цвятков – СУ „Иван Вазов“; Петя Лазарова – СУ „Железник“; Даниела Пашова – ПГЕТТ „Г. С. Раковски“; Дарина Гайдарова – VІ ОУ „Св. Никола“; Иво Радков – ХІІІ ОУ „Св. Паисий Хилендарски“; Даринка Иванова – ОУ „Иван Мирчев“ с. Дълбоки; Диана Панайотова – ОУ „Христо Ботев“ с. Загоре; Станимира Димова – ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Хан Аспарухово; Катерина Атанасова – ОУ „Христо Ботев“ с. Хрищени.

За община Казанлък: в град Казанлък – ПХГ „Кирил и Методий“ – Румена Петрова; ПГТТМ – Дечко Пейчинов; ПГЛПТ – Антоний Илиев; ОУ „Антон Страшимиров“ – Валери Попов; ОУ „Климент Охридски“ гр. Крън – Мария Кафалиева; ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Кънчево – Албена Кръстева; ОУ „Д-р Петър Берон“ с. Овощник – Димитър Гайдаров.

Село Братя Даскалови – СУ „Христо Ботев“ – Гиргина Славова.

Гр. Гълъбово – І ОУ „Паисий Хилендарски“ – Теодора Желева.

Община Мъглиж – НУ „Паисий Хилендарски“ с. Зимница – Адриана Белчева и ОУ „ Св. св. Кирил и Методий“ с. Дъбово – Даниела Петкова – Динева.

Община Николаево – ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Зенина Тонкова; НУ „Братя Жекови“ с. Елхово – Катя Колева; НУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Нова Махала – Димитринка Цветкова.

Село Опан – ОУ „Христо Ботев“ – Кремена Димитрова.

Община Чирпан: СУ „П. К. Яворов“ – Трифон Йорданов; ОУ „Васил Левски“ с. Гита – Николай Койнов.

По Закона за предучилищно и училищно образование и Правилника на РУО, конкурсът за директори на училища се организира и провежда от Регионалното управление на образованието, но със съдействието на Министерство на образованието и науката (МОН). В комисията участва и представител на МОН. Председател на комисията е експерт от РУО.

Конкурсът се провежда в няколко етапа. Първият е подаване на документи. Те се разглеждат от комисия, назначена със заповед на началника на РУО за допускане на конкурса. От кандидатствалите над 50 лица, не е допуснат само един поради липса на професионален опит и стаж. Следващият етап е тест в присъствието на комисия, в която има представители на МОН и на съответните общини. Кандидатите преминават в по-горен етап, ако са получили минимум 25 точки. Отново само един от кандидатите не е успял да премине и тази бариера.

Последният етап е събеседване на кандидата с членовете на комисията, която излиза със становища и предложения. На тази база работодателят, в случая началникът на РУО, сключва безсрочни трудови договори с избраните директори на училищата.

Новата учебна 2018/2019 година ще започнат всичките 121 училища в област Стара Загора. Досега 6 паралелки – 3 профилирани и 3 професионални са закрити, поради липса на достатъчно кандидати.

Все още има вакантни места за учители, които са обявени на страницата на РУО, каза Татяна Димитрова. На табла свободните места са изнесени в Бюрата по труда и в РУО“.

Росица Ранчева