Модернизират концертната зала на Дома на културата в Стара Загора

На 18 август 2018 г. Община Стара Загора обяви обществена поръчка за извършване на строително-монтажни работи по проект “Мултифункционална зала (реконструкция, модернизация, интериор и обзавеждане на концертната зала в сградата на Областна администрация) самостоятелен обект“.

На 27 февруари 2017 г. жури, назначено със заповед на кмета на Община Стара Загора разгледа подадения идеен проект в обявения от Общината конкурс за реконструкция, модернизация и интериор на концертната зала в Дома на културата (Синдикалeн дом). Това уточни за медията ни главният архитект и председател на журито арх. Виктория Грозева. „Общите ни впечатления са добри. Има интересни решения по фасадата, които са в съответствие с реконструкцията на пешеходната зона на града, детайли по интериора – амфитеатър, акустика и пр., максимално ефективно са решени всички инсталации и др.“, коментира арх. Грозева.

Конкурсът беше спечелен от авторски колектив „Новиза“ ЕООД, София, с ръководител арх. Правдомира Алексиева. На 31 май 2017 г. според Статута на конкурса, Общината възлага на „Новиза“ разработването на инвестиционния (работния) проект, който в определения срок е изпълнен и приет от възложителя.

На 18 август 2018 г. Общината за втори път обяви обществена поръчка за изпълнение на проекта. Участниците следва да подадат документацията в срок до 18 септември т.г. Отварянето й е на следващия ден. Прогнозната стойност на СМР е 2 827 000 лв. Изпълнението следва да бъде за 300 календарни дни.

Сградата на бившия Синдикален дом и концертната зала към нея е строена през 1979 г. Към момента залата и прилежащите й помещения – фоайета, гримьорни, репетиционни и пр. са в окаяно състояние с течове от покрива, системата за отопление и вентилация не функционира, няма изградена климатична инсталация. След реновирането се очаква тя да се превърне в привлекателно място за провеждане на различни културни мероприятия, театрални представления, концерти, балове, изложби и др.

Целта на предвидените ремонтни дейности е да се постигне многофункционалност на този културен център за провеждането на прояви с естетически, културно-просветен, познавателен и практически характер. Общата цел на обществената поръчка е осъществяването на качествени строително-монтажни работи по проекта.

Концертната зала се намира в сградата на Областна администрация в най-оживената част на града, с уникален достъп до пешеходната зона. Тя е част от архитектурния ансамбъл на ниско двуетажно тяло и 15-етажна офис сграда. Застроената й площ е 1111.49 кв.м., а разгъната площ – 2 101, 49 кв.м. Пълният капацитет на амфитеатралната телескопична трибуна е 214 места. Предвиждат се 55 подвижни места, групирани по 3-4 седалки, които ще се складират в помещението за инвентар. Балконът събира 252 места, които са разположени на съществуващия стационарен амфитеатър. Общият капацитет на залата е 521 места. За покрива ще се направи топлоизолация. Дограмата ще се смени с 5-пакетна PVC. Съществуващата облицовка от мраморни плоскости ще се демонтира и ще се положи топлинна изолация от каменна вата и външна минерална мазилка, която ще е скрита от декоративно окачена фасада. Външните тела на климатиците ще се преместят на покрива, за да се освободи фасадата за декоративните метални пана. Предвидено е художествено осветление за фасадата. Партерното ниво ще се оборудва със система от амфитеатрални тапицирани седалки с телескопично прибиране, метални парапети и LED – осветление на пътеките. Седалките ще могат да се прибират в далечния край на сцената и централната част на залата да се освобождава, за да се използва за танцови забави, състезания, банкети и пр. Телескопичната система на седалките дава възможност за частично отваряне на местата при необходимост от намален капацитет на зрителите в салона. При наличие на инвалидни колички, първите два реда се освобождават за тях.

Предвидено е гардеробът да се премести в източното фоайе на първия етаж, между санитарните възли и стълбата. По този начин ще се освободи пространството със съществуващото керамично стенно пано. То ще се използва за временни изложби. Съществуващите гримьорни ще се сепарират на по-малки – за 3 до 5 души, с мивка във всяка и с топла вода. Предвижда се и по една баня с тоалетна и душ на двете нива с гримьорни. Фоайетата на втория етаж предлагат възможност за обособяване на информационни кътове, галерии с постоянни и временни изложби, кът за презентации и др. Особено внимание е отделено на сцената, нейното пълно оборудване с модерна осветителна и механизирана техника и противопожарни материали. Гарантирана е максимално добра акустична среда.

От тук насетне топката е в ръцете на строителите.

Росица Ранчева