Синдикатите на Регионалния исторически музей – Стара Загора подкрепиха повторното уволнение на директора Ангел Динев

„Синдикалните организации на КНСБ и КТ “Подкрепа“ при Регионален исторически музей (РИМ) подкрепят решението на кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров за повторното уволнение на директора Ангел Динев“. Това казаха днес на брифинг председателите на съответните структури Атанас Атанасов и д-р Мариана Минкова.

Атанас Атанасов изреди някои от негативните качества на Ангел Динев като директор на РИМ: „Наложи авторитарен стил; Искаше да се работи по устав и заповед; Не свика нито веднъж дирекционния съвет на РИМ; Създаде невъзможност и стопира академичното развитие на колегиума, като единствен фокус беше неговото представяне на книги, при откриване на изложби и пр. прояви; Не познава Закона за културното наследство и нормативната база за археологическите разкопки; При провеждането в Стара Загора на Международен симпозиум по праистория, организиран от Общината и РИМ в прав текст заяви, че ако някой от служителите одите да слуша лекциите ще бъде уволнен; Обсъждането на КТД се превърна във фарс с личностни нападки към Ваня Ценкова, която по това беше председател на КНСБ и която в последствие беше уволнена от г-н Динев; По повод искането на синдикатите за увеличаване на трудовите възнаграждения, директорът ни отпращаше с думите: Когато се научите да работите като Музея в Казанлък, тогава ще искате увеличение“.

Д-р Мариана Минкова допълни „картинката“ с непознаване на нормативните документи, което е причина за дисциплинарното уволнение на Ангел Динев, както и невъзможност за диалог със служителите и синдикатите.

В брифинга участва и доц. Евгения Иванова, която разказа за четирикратното безуспешно посещение на Ангел Динев в дните от 15 до 22 август 2018 г. в РИМ с настояване да влезе в директорския кабинет и да започне работа. И тримата – Атанасов, Минкова и Иванова вкупом заявиха, че откакто Ангел Динев го няма, в РИМ цари мир, любов и разбирателство. Всички задачи се изпълняват перфектно. Възнаграждението им е двукратно увеличено – средно общо с 30%. Музейните специалисти се изявяват на национални и международни симпозиуми, публикуват свободно научните си трудове и пр.

На 23 август 2018 г. дисциплинарно уволненият на 6 август 2015 г. директор на Регионалния исторически музей в Стара Загора Ангел Динев, който бе възстановен на работа с решение на Върховен касационен съд (ВКС) на 31 юли 2018 г., получи заповед от кмета Живко Тодоров за назначаване на ръководния пост. Веднага след това му е връчена и заповед за освобождаване поради липса на качества за ефективно изпълнение на възложената му работа.

По повод решението на ВКС, музейните работници и членовете на двата синдиката в писмо от 08 август 2018 г. до кмета на Община Стара Загора обвиниха Динев в липса на управленски качества и авторитарност. Според тях връщането му като директор би компрометирало работата на музея.

След проведените срещи с Ангел Динев, със служителите в музея и синдикалните организации, кметът Живко Тодоров издаде заповедта за прекратяване на трудовия му договор. В нея се казва, че „Като действащ директор на РИМ г-н Динев е наложил авторитарен стил на управление, несъвместим с принципите за работа с хората и със специалистите от музея. С действията си е създал среда на страх у подчинените си, негативизъм и невъзможна за работа професионална среда. В поведението и отношението си към подчинените си е безпардонен и груб, което поражда страх у музейните служители. Еднолично, без използване на възможностите за диалог със служителите, конфронтира възможностите за реален социален диалог при вземане на решения, свързани с възнагражденията на служителите и синдикалните председатели. Неприемливи в тази връзка са личните качества на г-н Динев, които не му дават възможност адекватно да изпълнява длъжността ръководител на музейната институция.“

Като работодател кметът приема, че установените в този смисъл качества на Динев изпълват съдържанието на правната норма на чл. 328, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда за липса на качества у служителя за ефективно изпълнение на възложената му работа.

„Според мен решението на кмета Живко Тодоров за освобождаването ми от работа не е в духа на демократичните норми и правила на управление и действие в държава, членка на Европейския съюз и в шестия по големина град в България, какъвто е Стара Загора, каза за dolap.bg Ангел Динев. – Второто ми уволнение не е дисциплинарно, а по член 328 – липса на качества за изпълняване на задълженията ми. Фактически аз мисля, и така ще пледирам пред съдебните органи, когато му дойде времето, че не съм допуснат до работното си място. Заповедта ми беше връчена в 402 стая на общината за възстановяването ми на предишната длъжност с решение на ВКС – директор на Регионален исторически музей Стара Загора и след една минута ми е връчена втората заповед за прекратяване на трудовия ми договор по чл. 328. Така че, аз не съм встъпил на работното си място и дори една минута не съм бил директор, че да бъда уволнен поради несправяне с работата. На практика три години не съм заемал тази длъжност. Нямам представа кои и как са установили, че не притежавам качествата нужни по съответната длъжностна характеристика. Намеренията ми са, след консултация с моите юристи, да търся правата си при надлежните органи. Не мисля, че съм престъпник. ВКС реши, че прегрешението ми не е толкова тежко. Не съм нарушил Закона за развитие на академичния състав, че да бъда дисциплинарно уволнен. Беше отменено изцяло обвинението и уважени исковете ми. В последната кметска заповед за липса на управленски качества – не зная мотивите. Може би те имат доказателства, които ще могат да приложат. Любопитно е какви ще са те, след като една минута не съм бил директор… Здравият разум не може да възприеме тези аргументи. Според мен не е редно да се действа по този начин. Можеше да се постъпи по-мъдро, но…“

Дисциплинарното наказание на Ангел Динев е отменено. Изплатени му са и 6 месечни заплати обезщетение около 6800 лв.

Росица Ранчева