Възможности за обучение във ВУЗ обсъждаха в Старозагорския затвор

На 23 август 2018 г., по инициатива на ръководствата на Затвора Стара Загора и на Тракийския университет, се състоя работна среща. На нея се обсъждаха възможностите за включване на осъдени лица, които по време на изтърпяване на наказание „лишаване от свобода“ да могат да се включват в обучителни програми за придобиване на „бакалавърска“ и „магистърска“ образователна степен.

„Дискусията постави началото на съвместен процес, чиято цел е синхронизиране на нормативната уредба на българското законодателство с европейските практики в тази област“. Това съобщи за медията ни отец д-р Йордан Карагеоргиев, който е предстоятел на храм „Св. Николай“ в Затвора.

В дискусията участваха Емил Христов, заместник-председател на Народното събрание, началникът на Затвора старши комисар Иван Карушков, ректорът на Тракийския университет проф. Иван Въшин, заместник-ректорът проф. Георги Иванов, деканът на Педагогическия факултет проф. Петър Петров, преподавателите проф. Красимира Бенкова, проф. Жанета Стойкова и отец д-р Йордан Карагеоргиев, началникът на сектор в СДВР Радост Найденова и директорът на СУ „Поп Минчо Кънчев“ при Затвора Марияна Господинова.

Решено бе да се обмени опит по казуса с напредналите страни в това отношение и да започне подготовка на необходимите процедури.

Росица Ранчева