Пенка Чавдарова: „Ремонтите в училищата ще приключат до началото на учебната година“

Много учители и родители на деца и ученици потърсиха съдействието на dolap.bg, за да получат точен отговор на горещия въпрос: ще приключат ли основните ремонти на две училища и две детски градини в Стара Загора до началото на новата учебна година. Разговаряхме по темата с Пенка Чавдарова, началник на отдел „Образование“ в Общината.Правим всичко по силите си, щото децата и учениците да започнат новата учебна 2018/2019 г. в собствените си сгради“, заяви г-жа Чавдарова. – Служителите от отдела най-малко два пъти седмично посещаваме обектите с цел проверка на извършваните ремонтни дейности и на качеството на работа. Имаме уверението на фирмите-изпълнители, че изоставането по обективни причини е преодоляно и реновирането ще приключи навреме“.

През лятото на 2018 г. се извършват ремонти на следните обекти:

ДГ № 1 „Звънче“. Съгласно заповед на кмета децата са пребазирани в 3 образователни обекта – ДГ № 24 „Радост“, ОУ „Г. Райчев“ и Детска ясла „Боровец“. Ремонтът на стойност 1198389 лв. се извършва от фирма „Информат“ ООД, Стара Загора. Договорът е подписан на 7.03.2018 г., срок на изпълнение – 120 дни. Строителната площадка е открита на 16 март 2018 г.

ДГ № 58 „Звездица“. Съгласно заповед на кмета децата са пребазирани в 5 образователни обекта – Филиал на ДГ № 58 „Звездица“ в село Богомилово, ДГ № 31 “Слънце“, ДГ № 34 „Райна Княгиня“, ДГ № 5 „Мечо Пух“ и ДГ № 68 „Патиланско царство“. Ремонтът на стойност 1798573 лв. се извършва от Консорциум „ТИ ВИ БИ Авангард“, Димитровград. Договорът е подписан на 28.09.2017., срок на изпълнение – 120 дни. Строителната площадка е открита на 18.12.2017 г.

СУ „Железник“. Съгласно заповед на кмета учениците са пребазирани в Единадесето основно училище „Николай Лилиев“ и Тринадесето основно училище „Св. Паисий Хилендарски“. Ремонтът на стойност 5563390 лв. се извършва от фирма ДЗЗД „Валстрон“, Стара Загора. Наред с всички дейности по подмяна на всички инсталации, топлинна изолация и пр., в проекта е предвидено изграждане на нов корпус. Ремонт на това училище не е правен от откриването му през 1988 г. Договорът е подписан на 1.11.2017 г., срок на изпълнение – 270 дни, строителната площадка открита на 19.12.2017 г.

ГПЧЕ „Ромен Ролан“. Съгласно заповед на кмета учениците са пребазирани в СУ „Иван Вазов“ и в Първо основно училище „Георги Бакалов“. Специфичното тук е, че мерките за енергийна ефективност се реализират от вътрешната страна на стените, поради уникалността на фасадата. Ремонтът на стойност 2 194 592 лв. се извършва от фирма“НСК София“ ЕООД, София. Договорът е подписан на 28.11.2017 г., срок на изпълнение – 120 дни. Строителната площадка е открита на 16.02.2018 г.

Ремонтите на тези обекти се изпълняват по Оперативна програма „Региони в растеж“.

Предстоят ремонтни дейности на СУ „Иван Вазов“ на стойност 1 983 243 лв., на Девето основно училище „Веселин Ханчев“ и ДГ № 2 „Зорница“, както и подписване на договорите с изпълнителите, уточни Пенка Чавдарова. – Децата и учениците от СУ „Иван Вазов“ ще бъдат изцяло пребазирани в ПГЕТТ „Г. С. Раковски“. Децата и учениците от Девето основно училище „Веселин Ханчев“ ще бъдат пребазирани в ПГМТТ „Н. Й. Вапцаров“. Предстои да се определи къде ще бъде пребазирана ДГ № 2 „Зорница“. В отдел „Образование“ постъпиха докладни от директорите на СУ „Христо Ботев“ и на ОУ „Самара“ за необходимост от цялостен неотложен ремонт на сградите през 2019 г. – саниране, ремонт на покрив, ел. инсталация, дворно пространство и др. Община Стара Загора прави всичко възможно ремонтите да свършат в срок. Ако се наложат довършителни дейности, то те  ще се изпълнят по време на учебния процес“, уточни Чавдарова.

Росица Ранчева