Стартира проект „Обществото за интегрирането на деца с ментални проблеми в развитието“

„От 1 юли 2018 г. до 30 декември 2018 г. Гражданско сдружение „Алтернатива 55“ изпълнява проект „Обществото за интегрирането на деца с ментални проблеми в развитието“. Това съобщи за dolap.bg директорът на сдружението и ръководител на проекта инж. Анастасия Василева. Основната цел е да се съдейства за по-ефективното развитие, социализиране и интегриране на децата и подрастващите с ментални увреждания, чрез специализирана работа с родителите на децата и общността; проучване и прилагане на добри европейски практики, свързани със социализация и професионално ориентиране на подрастващите с такива проблеми“.

От много години Сдружението работи с деца с ментални проблеми. Голяма част от тях вече са тийнейджъри, на които предстои професионално ориентиране, както и бъдещо професионално реализиране. За много от тях, които имат силни ограничения в говора или трудна комуникация, избирането на професия и осигуряване на конкретно работно място е трудно. Но те биха могли да усвоят умения, които да прилагат в домовете си, подпомогнати от родителите или асистент. Освен това в редица държави от години има утвърдени практики и макар че лицата са с ментални проблеми, им се дава възможност в определено време – час-два на ден или седмица, да присъстват в някаква фирма, в която да помагат. Целта е да се почувстват че могат, че са полезни и потребни като другите хора.

Заедно с досегашния подход в работата на „Алтернатива 55“, в новия проект са включени три нови момента:„В „Академия за родители“ ще обсъждаме теми, свързани с поставяне начало на професионалното ориентиране на децата, които са на 14 и повече години, коментира инж. Василева. – Примерните теми са „Използване възможностите на Интернет пространството за обучение и развитие на децата“. Това е продължение на миналогодишния ни проект прилагане на системата АСИСТ – комуникация с поглед; „Рискове и предизвикателства в социалните мрежи в Интернет и фейсбук“. Има вече специални институти по света, които следят рисковете. Въпреки че са ограничени в другата си комуникация, нашите деца ползват компютър и Интернет и затова най-вече те трябва да бъдат предпазени. Друга тема е „Комуникация родител – дете“, но ще търсим ролята на бащата, защото за съжаление преобладават семейства, в които майката изцяло е приела грижата за проблемното си дете“, обясни г-жа Василева.

Втората много сериозна задача по този проект е да се организира и проведе практическа конференция. Вече е потвърдено партнирането на Национален алианс за социална отговорност – София, който е представител на Европейската организация за хора с увреждания за България, както и Международен младежки център Стара Загора. Целта е да се споделят практиките на други напреднали държави по професионалното ориентиране на тази категория деца и младежи. Констатираните резултати и практики ще бъдат събрани и издадени в книга.

В проекта са включени децата и родителите им, с които и сега се работи в „Алтернатива 55“, както и деца и родители, които са от други селища в област Стара Загора.

Много се радваме и благодарим на Общинския съвет Стара Загора, че на заседанието си от 26 юли т.г. реши да съфинансира с 8000 лв. част от дейностите по проекта. Основното финансиране е от КонтурГлобал ТЕЦ Марица Изток 3, чрез Фондация ФПББ /Cause, които са наши дарители от много години. Общата стойност на проекта е 20680 лв.“, каза Анастасия Василева.

Росица Ранчева