Втори прием за финансиране на ин витро процедури ще има в Стара Загора

Решения по над 70 предложения взеха днес старозагорските общински съветници на редовното си заседание преди лятната ваканция през август.

В началото на сесията председателят на Общинския съвет обяви, че са оттеглени предложенията за даване на съгласие за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода на „Профилактика, рехабилитация и отдих“ ЕАД  от находище за минерална вода „Старозагорски минерални бани“, заради преизчисляване на дебита на минералната вода, както и предложението за даване на предварително съгласие за проектиране и изграждане на обект „плаваща сцена“ във водите на езеро „Загорка“ – парк „Бедечка“, които ще бъдат разгледани през септември. Съветниците приеха в дневния ред да влязат нови девет точки.

Предложението за пребазиране на Първо основно училище „Георги Бакалов“ в СУ „Христо Ботев“ бе прието след  дебат сред съветниците. От Постоянната комисия по образование, наука и защита правата на децата  обявиха, че приемат предложението, след свое ранно заседание днес.  Валентина Бонева от групата на „БСП Лява България – за Стара Загора“, попита дали няма вариант за пребазиране в Основно училище „Самара“. Зам.-кметът Иванка Сотирова разясни, че изборът на СУ „Христо Ботев“ за пребазиране на училището е заради това, че и двете училища са средищни, по-голямата част от учениците там са от селата и се извозват с общински транспорт. 38-те ученици от града също ще ползват този транспорт, за да се придвижват до училище „Хр. Ботев“. Освен това базата в училището е добра, докато ОУ „Самара“ се нуждае от основен ремонт и това трябва да се случи следващата година.

Председателят на Комисията по разглеждане кандидатурите за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала, с репродуктивни проблеми на територията на община Стара Загора обяви, че са отпуснати по 2000 лв. за финансиране  на 25-те двойки, заявили желание за ин витро процедури. Тъй като в общинския бюджет са гласувани 60 хил. лв., той предложи и съветниците приеха, през септември да бъде да бъде обявен нов прием на документи за останалите средства.

Разгорещен бе дебатът по предложението на кмета да бъде обявен търг за продажба на Общинския плаж на Старозагорските минерални бани с начална тръжна цена от 1 000 000 лева. Според представителите на „БСП Лява България – за Стара Загора“ Общината трябва да си запази собствеността и плажът да се даде под наем или на концесия. От ГЕРБ контрираха, че единствено продажбата може да гарантира инвестицията. Стана ясно, че ще са нужни поне 5-6 млн. лв. за да бъдат изградени отново басейни и помещения, а ако се тръгне към публично-частно партньорство общината ще остане с миноритарен дял. Предложението бе прието с 39 гласа „за“, 6 „против“ и 3 „въздържал се“.

Местните старейшини приеха Проект на Наредба за допълнение на Наредбата за наградите и отличията на Община Стара Загора, Правилник за изменение и допълнение на Правилник за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Стара Загора на второ четене, както и Актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности на Община Стара Загора за периода 2019 – 2021 година.

Те одобриха и съфинансиране на проект  „Обществото – ЗА интегрирането на деца с ментални проблеми в развитието“ на Гражданско сдружение „Алтернатива 55″ – Стара Загора  в размер на 8 000 лв.

Общинските съветници приеха и предложението за замяна на имоти – собственост на държавата, с имот собственост на Община Стара Загора, във връзка с решенията за обезщетяването на собственици на имоти в квартал „Бедечка“ и запазване на парковата територия.