25 двойки от Стара Загора ще получат средства за ин витро процедури

За поредна година Община Стара Загора подпомага финансово процедури и дейности по асистирана репродукция  на съпрузи и лица, живеещи на съпружески  начала, с репродуктивни проблеми.

Специална комисия към Общинския съвет в Стара Загора одобри 25 двойки, заявили желание за финансово подпомагане по асистирана репродукция. Всеки кандидат ще получи финансиране от по 2000 лв. за процедури.

Кандидатите трябва да отговарят на следните критерии: да са български граждани, притежаващи постоянен и/или настоящ адрес на територията на  Община Стара Загора през последните три години. При двойките във фактическо съжителство и при семействата на това условие следва да отговаря поне единия от кандидатите; да са семейни двойки  или във фактическо съжителство; да нямат парични задължения към държавата; да нямат парични задължения към Община Стара Загора – проверката се извършва служебно; да са със непрекъснати здравно- осигурителни права; да не са поставени под запрещение; да не са криминално проявени лица; да е налице доказан стерилитет (независимо с женски и/или с мъжки фактор), лечим   единствено   с   методите   на   АРТ   и   по-конкретно   IVF   или   ICSI.

Двойки и семейства с репродуктивни проблеми могат да получат финансово подпомагане на процедури  и дейности по асистирана репродукция със средства, предвидени в общинския бюджет, един път годишно в рамките на текущата година, при условие, че не са одобрени за финансово подпомагане от други фондове за същия период и за същата процедура .

На предстоящата сесия, местните старейшини ще трябва да приемат решението на Комисията, внесено от председателя й Тунджай Йозтюрк.