Механизмът за обхващане на децата в училище обсъждат в Стара Загора

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, зам.-кметове и експерти от общините – областни центрове, експерти от Националното сдружение на общините в България, началници на Регионални управления по образованието (РУО) и от просветното министерство обсъждат Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст на среща на Старозагорските минерални бани. Във форума участват Иванка Сотирова, зам.-кмет на Община Стара Загора по хуманитарни дейности и Татяна Димитрова, началник на РУО.

„Благодаря на общините за ползотворното партньорство, нашите хора са зам.-кметовете и началниците на РУО, благодарение на тях отмятаме най-много задачи“, каза при откриването министър Вълчев. Той поясни, че по време на срещата ще се обсъдят резултатите от въвеждането на Механизма, план-приема за новата учебна година и дейностите по интереси.

„Съвместната работа на институциите по Механизма има ефект, но сме далеч от желания резултат“, коментира министърът. Той съобщи, че идната сряда ще се проведе съвместна среща с дирекциите „Социално подпомагане“ и дирекциите на МВР, в присъствието на премиера Бойко Борисов, на която ще се обсъдят проблемите. Данните сочат три причини, децата да не посещават училище. Първата е заминаването за чужбина, има и немалко деца, които са в епизодична миграция. Втората причина е липсата на отношение към образованието, а третата е икономическа.

Министър Вълчев подчерта още, че е много важна работата по съставяне на екипите и определяне районите на обхват. Идеята е териториална отговорност на общините да се разпредели между училищата. Обхватът на децата да бъде един от показателите за оценка на училището. Районите трябва да включват адресите, които са най-близо до детската градина и училището. Добре е те да се уеднаквят с тези за приема.

Форумът продължи с обсъждане на обучението на деца от уязвими групи, целодневната организация на учебния процес и едносменния режим на обучение.

Участниците дискутираха и въпроси свързани с взаимодействието между РУО и общините.