Обучителен семинар „Заедно“

По инициатива на сдружение „Свят без граници“ в Стара Загора се провежда обучителен семинар „Заедно“. Целта му е да разкрие някои от културалните особености на ромската общност, както и аспекти в стратегическото планиране на нормативни и планови документи за интеграция на местно и регионално ниво. Практическият елемент в програмата е свързан с написването и реализирането на здравни стратегии за достъп на общността до здравеопазване.

Лектори на семинара са Деян Колев и Теодора Крумова от ЦМЕДТ „АМАЛИПЕ“, град Велико Търново.

Събитието е под патронажа на областния управител Гергана Микова и бе открито от заместник-областният управител Петя Чакърова. В него участие вземат членовете на Областния съвет по етнически и демографски въпроси към Областна администрация, имащи отношение към здравните проблеми на малцинствата, представители на община Стара Загора, РЗИ – Стара Загора и други.