Ключови моменти за справяне с неприемливото поведение на учениците в класните стаи обсъди международен педагогически форум

„На 21 юни 2018 г., за осемнадесета поредна година в Стара Загора, се проведе международен педагогически форум „Стратегии и сътрудничество за устойчиви образователни политики“. Негов организатор е Департаментът за информация и повишаване квалификацията на учителите (ДИПКУ) на Тракийския университет. Събитието привлече над 100 педагогически специалисти и университетски преподаватели. Интерес проявиха български и чуждестранни издатели и организации от неправителствения сектор“. Това съобщи за dolap.bg директорът на ДИПКУ проф. д-р Галя Кожухарова.

С пленарна лекция на тема „Стратегии за окуражаващо взаимодействие в образованието“ на форума гостува Джойс Калъс от Университета в Малта. Г-жа Джойс Калъс е педагог и коуч по развиване на родителски умения и програми за професионално развитие в сферата на образованието. Специализирала е в адлерианската психология, която отдава особено значение на възпитанието и образованието на децата. Завършила е университета в Малта и университета Брунел в Лондон и работи в областта на образованието повече от тридесет години. Като част от преподавателския състав на ICASSI (Mеждународен комитет за летни училища и институти по адлерианска психология), тя изнася лекции в различни страни, включително и в България, където е за пети път. Изключително интересни практически акценти на социално-емоционалното общуване заинтригува не само учителите, но и родителите и ръководителите на образователни институции. В следобедна работна сесия Джойс Калъс разгледа въпроса за целите на поведението и тяхното разбиране и пренасочване, което е един от ключовите моменти в процеса на справянето с неприемливото поведение в класната стая.

Проведената кръгла маса на тема: „Устойчиво развитие и просоциално поведение за превенция на отпадането от училище“ обобщи добри практики по различни европейски проекти. Обсъждани бяха теми, свързани с глобалните ценности и просоциалното учене в контекста на превенцията на отпадане от училище.

Акценти във Форума бяха дуалното образование и информационните технологии. Две работни сесии дадоха на присъстващите насоки за работа с виртуална класна стая и новия предмет, влизащ в задължителната учебна програма от идната година -„Компютърно моделиране“.

Като част от съпътстващата програма на международния педагогически форум предстоят съпътстващи курсове и семинари с чуждестранни и български лектори:

02.07.2018 – „Коучингът в училищна среда – за кого и как“, д-р Венета Узунована, в гр. Стара Загора.

05.07.2018 –:„Изкуството да разбираме себе си и останалите в общуването“ доц. Вера Зелеева-Казански федерален университет (КФУ), Татарстан, Русия в гр. Стара Загора.

06.07.2018 Приказката като пространство за педагогическа комуникация“, доц. Вера Зелеева, КФУ, Татарстан, Русия, в гр. Стара Загора.

14.07.2018 – „Концептуализация/формулировка на случаи при консултиране и мотивиращо интервю – подход за работа с немотивирани клиенти“ лектор д-р Джон Спери, Университет Лин, САЩ, в гр. Пловдив.

16.07.2018 – „Мотивиращо интервю – подход за работа с немотивирани ученици“ в гр. Стара Загора, доц д-р Джон Спери, Университет Лин, САЩ.

18.07.2018 – „Ритъм терапията – приложни аспекти“ в гр. Русе, доц. д-р Джон Спери, Университет Лин, САЩ

Росица Ранчева