Стратегии и сътрудничество за устойчиви образователни политики обсъждат на национален форум в Стара З

„На 21 юни 2018 г. в хотел „Мериан Палас“ Стара Загора, Департаментът за информация и повишаване квалификацията на учителите (ДИПКУ) при Тракийския университет, организира ХVІІІ Национален педагогически форум с международно участие на тема: “Стратегии и сътрудничество за устойчиви образователни политики“. Пленарния доклад ще изнесе  Джойс Калъс от Малта“. Това съобщи на брифинг директорът на департамента проф. д-р Галя Кожухарова. “Форумът се провежда ежегодно и събира учители- изследователи и университетски преподаватели за споделяне на добри образователни практики и участие в дискусионни интерактивни сесии. Над 70 преподаватели от европейски образователни институции са заявили участие. От настоящата година новост са електронните заявки“.

От 10:45 ч. е началото на кръгла маса на тема: “Устойчиво развитие и просоциално поведение за превенция на отпадането от училище“. В следобедните часове са предвидени две работни сесии. Първата от 13:00 ч. започва с презентация на тема: “Въвеждане на системата за дуално образование в България“ с презентатор Петя Евтимова, ръководител на българо-швейцарски проект „ДОМИНО“. Следват „Устройства за учене – реални знания базирани на  Google класна стая и училище в облака – ЦТО“ и „Компютърно моделиране за „луди“ идеи по учебната програма за компютърно моделиране. Виртуална реалност, кодиране с блок-схеми  и създаване на истински уреди“. Втората работна сесия ще ръководи Джойс Калъс  и касае (Не) Значимото училище и цели на поведението – разбиране и пренасочване.

В рамките на форума  и след това се провеждат редица съпътстващи обучения: На 22 юни т.г.  Джойс Калъс ще проведе курс „Стратегии и практики за окуражаващо взаимодействие в образованието“. В същия ден курсът на Росица Василева и Павлина Стоянова е на тема: “Дигитални медии в обучението по немски език“. На 26 юни д-р Даниела Кожухарова  ще води курс на тема „Компютърно моделиране“. На 2 юли 2018 г. ас. Венета Узунова ще запознае аудиторията с „Коучингът в училищна среда – за кого и как“. На 5 юли т.г. за първи път в България доц. Вера Зелеева от Казанския федерален университет от Русия ще изнесе лекция на тема: “Изкуството да разбираме себе си и останалите в общуването“, а на следващия ден – “Приказката като пространство за педагогическа комуникация“. На 14, 16 юли 2018 г. в Стара Загора д-р Джон Спери от университет Лин, САЩ ще представи „Концептуализация/формулировка на случаи  при консултиране и мотивиращо интервю – подход за работа с немотивирани клиенти“; „Мотивиращо интервю – подход за работа с немотивирани ученици“. На 18 юли в Русе – „Ритъм терапията – приложни аспекти“.

Проф. Кожухарова съобщи, че през 2019 г. ДИПКУ ще отбележи 60-годишнина. Департаментът е продължител на Института за усъвършенстване на учители, създаден през 1959 г. От 2002 г. е  департамент на Тракийския университет, а от 2000 г. е на пълна самоиздръжка.  Материалната база е съобразена напълно с въвеждането и прилагането на новите методи и технологии в образованието. Цялата дейност по проекти и квалификации е насочена в отговор на потребностите на образованието. 60-годишнината ще бъде обобщение на нещата, които са постигнати през десетилетията. ДИПКУ е институция, която извършва следдипломни обучения и продължаваща квалификация. Т.е. в педагогическите факултети студентите завършват образователна и научна степен  „бакълавър“, „магистър“, „доктор“, а в ДИПКУ  водят допълнителните  обучения: Дава се педагогическа правоспособност, обучават се учители за правоспособност за информационни технологии, учители по специална педагогика; всички други продължаващи обучения като организация и управление на образованието, стратегии за иновативен мениджмънт и т.н.

За миналата 2017 г. в професионално-квалификационни степени са участвали около 3400 души; Около 600 души участват в дългосрочните форми на годишните специализации; Около 5000 човека допълнително са участвали в краткосрочните курсове. Т.е. между 8000 и 10000 са хората, които по някакъв начин ползват услугите на департамента под някаква форма на обучение.

Проф. Галя Кожухарова припомни, че от 2016 г. има нова наредба, която задължава учителите да преминават задължително поне през едно обучение годишно. През 2020 г. започва атестирането им и те трябва да имат най-малко три кредита за четири години, т.е. три двудневни обучения или еднодневни, ако са на самостоятелна задача. Това повишава  интересът към квалификацията. От настоящата година „раздвижване“ се наблюдава и сред учителите от област Стара Загора.

Росица Ранчева

На снимката: Д-р Венета Узунова, проф. д-р Галя Кожухарова, Вяра Тодорова