920 лв. става минималната учителска заплата

Допълнителното заплащане е увеличено с над 30% на професионално квалификационните степени

920 лв. става минималната учителска заплата, а минималната директорска -1140 лв. Това стана ясно от подписания Колективен трудов договор между синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ и министъра на образованието за следващите две години.

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ритуално подписа договора.

Новоподписаният КТД анонсира обещаното от премиера Бойко Борисов увеличение на учителските заплати с 18%. Предвидено е то да влезе в сила от 1 януари 2019г. Финансовият министър обаче вижда възможност на практика промените да влязат в училищата от октомври 2018 г. След подписването на колективния договор най-ниските педагогически заплати придобиват следния вид: учител – 920 лв.; старши учител – 955 лв.; главен учител – 1005 лв.; зам.-директор – 1065 лв.; директор – 1140 лв.

Трудовите възнаграждения на непедагогическите специалности ще бъдат увеличавани, с оглед на синдикалното членство и придобитата квалификация, за длъжностите. Така „помощник-възпитател“ и „помощник-готвач“ трябва да получават не по-малко от 105% от МРЗ; „Готвач“, „огняр“, „охранител“ – не-малко от 110% от МРЗ; „домакин“, „касиер“, „технически секретар“, „ЗАС“ – не – по-малко от 115% от МРЗ; „счетоводител“, „главен счетоводител“ и „библиотекар“ и други подобни на тях длъжности – не по-малко от 125% от минималната работна заплата.

МОН и социалните партньори ще осигурят увеличение на ЕРС с 20% за 2019 г. и с 20% за 2020 г.

При пенсиониране учители и директори ще получават 10,5 работни заплати, а 8,5 заплати получават непедагогическите специалисти, при отработени 10 години в системата на предучилищното и училищно образование.

Педагозите пък получават вече задължително три допълнителни плащания на знаковите за учителството дати: 24 май, 15 септември и 1 ноември.

Значението на квалификацията на учители и директори е гарантирана с нарастване на 1,2% от годишните средства за работна заплата на педагогическия персонал.

Допълнителното заплащане е увеличено с над 30% на професионално квалификационните степени. Това реваншира малката разлика между учителските и директорските заплати.

Парите, които ще бъдат отпускани за представително облекло на учителите и директорите е 430 лева, а сумата за работно облекло на непедагогическите кадри се увеличава на 300 лева.

Синдикалистите поемат ангажимент да работят за подобрение в работата в сектор образование. Социалните партньори се ангажират да работят в посока намаляване на преподавателската норма на учителите; намаляване броя на децата и учениците в група и клас за по-добро качество на образованието; увеличаване на броя на непедагогическия персонал и подпомагащи учителя педагогически длъжности; отстояване авторитета на учителя и недопускане на агресия към учителя и персонал; регламентиране и отстояване на права и задължения на ученици и родители.

Dolap.bg