ОУ „Кирил Христов“ е еталон за екологично възпитание

Основна цел във възпитателната дейност на Основно училище „Кирил Христов“ е опазване на околната среда.  И тази година отбелязването на Международния ден за опазване на околната среда стана повод за надграждане на темата.

На 5 юни 2018 г. ОУ „Кирил Христов“ отново отбеляза  Международния ден за опазване на околната среда. Учениците от 5 „а“ клас, заедно с преподавателките Венета Кирковска и  Екатерина Йовчева, превърнаха в празник този ден. Най-напред учениците дадоха мъдри съвети как по най-добрия начин да опазваме околната среда. Петокласникът Антон Дечев препоръча:“Засадете дърво!  Така ще направите нещо изключително важно и полезно за света!“

В „Зелената класна стая“ на училището децата засадиха липово дърво, предоставено любезно от Държавно горско стопанство Стара Загора. После те написаха послание с надеждата всички хора по света да осъзнаят колко важно е опазването на околната среда. Завързани за балони, пълни с хелий, посланията полетяха към небето.

Празненството завърши с моден конкурс на тема „Отговорни към природата“. Учениците представиха своите костюми, изработени от отпадъчни материали. Освен това трябваше да отговорят и на въпроси на безкомпромисното жури с председател Петя Папазова – директор на РИОСВ, Кузман Кузманов – експерт по природни науки  към РУО и Марияна Йотова, зам.-директор на ОУ „Кирил Христов“. Участниците в събитието получиха грамоти и подаръци от РИОСВ.

ООН въвежда честването на Международния ден за опазване на околната среда още през далечната 1972 г.  През годините денят се превръща в средство за насочване на вниманието на хората по света към някакъв горещ проблем.  През изминалите години са организирани хиляди събития – за почистване на квартала, за разделно събиране на отпадъците, за противодействия срещу престъпленията над дивата природа, за залесяване и възстановяване на съществуващите гори и др.

За съжаление обществото ни консумира повече природни ресурси, отколкото планетата може да осигури. Много от екосистемите на Земята са с нарушено равновесие, достигайки критична точка, поради бързите темпове на нарастване на населението и икономическото развитие. Международният ден за опазване на околната среда цели да припомни на хората да изразходват по-отговорно природните дадености.

Росица Ранчева