На 11 юни – специален концерт в Стара Загора

На 11 юни 2018 г. (понеделник) голям концерт в Стара Загора ще привлече вниманието върху проблемите на младежи, които не работят и не учат. Целта е да се установи контакт с младите хора до 29 години, които искат да си намерят работа или да усвоят нови знания и умения. Организиран е от Агенцията по заетостта със съдействието на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. В Стара Загора в организацията на концерта е включена и местната Дирекция „Бюро по труда”. Събитието ще се проведе на 11 юни (понеделник) от 16:30 ч. на Античната улица в центъра на Стара Загора. На сцената ще видим и чуем DJ Моник, Дичо и Теди Кацарова. Вход – свободен! Доведете и приятели!