СНЦ „Свят без граници“ участва във форум, част от Програмата за европредседателството ни

Конференция на тема „Ромското включване – къде сме и каква е посоката“ се проведе на 29 май в Националния дворец на културата в столицата. Събитието е част от програмата на Република България за председателството на Съвета на Европейския съюз.

Форумът откриха министърът на труда и социалната политика Бисер Петков и народният представител Светлана Ангелова, член на комисиите по труда и социалната политика и по правата на човека, вероизповеданията и жалбите и петициите на гражданите. Видеообръщение към участниците поднесе Ливия Ярока, заместник-председател на Европейския парламент. Тя е и първата жена от ромски произход, която е евродепутат и активно участва в работата на комисиите за граждански свободи, правосъдие и вътрешен ред.

Дебатите на срещата бяха свързани с интеграционната политика след 2020 г. На нея присъства и председателят на УС на сдружение „Свят без граници“ Ганчо Илиев. Той представи препоръките, изведени в Гражданския доклад за оценка на изпълнението на Националните стратегии за интеграция на ромите във всички държави от ЕС. Докладът за България е изработен от ЦМЕДТ „Амалипе”, СНЦ „Свят без граници” – Ст. Загора, СФ „ИндиРома” – Куклен, Ромска академия за култура и образование – Сливен и „Джендър алтернативи” – Пловдив. Той включва тематични глави за управление (вкл. използване на европейски фондове за ромска интеграция), анти-дискриминация, анти-циганизъм, ефект на основните образователни политики, както и местно изследване в Пловдив. Откроените препоръки са три: необходимост от диверсификация на публични политики в зависимост от нуждата на регионите и конкретните локални общности, целта на политиките да не е интеграция на ромите, а решаване на конкретни социални проблеми – липса на инфраструктура, безработица, отпадане от училище, жилищни проблеми и т.н., нужда от цялостна реорганизация на администрирането на интеграцията на уязвимите малцинствени общности в България. Г-н Илиев допълни, че преди изготвянето на доклада, експертната група е изброила и проучила всички документи за интеграцията на ромите, изготвени на територията на страната от 1989 година насам. Техният брой е 33. В края на изказването си той призова да не се пришива етнически етикет на бедността и сегрегацията.

В конференцията участваха още представители на държавните власти в страните членки на ЕС, неправителствени организации и учени, чиято дейност е свързана с ромската общност.

Долап.бг