100 години Народно читалище „Развитие – 1918” – духовен център на с. Оряховица, Старозагорско

В общоселски празник се превърна на 26 май 2018 г.  честването 100-годишнината на Народно читалище „Развитие – 1918“ в старозагорското село Оряховица.  Пред сградата на читалището се събра мало и голямо, както и гости от съседните села, за да даде дължимото на първите радетели на духа, на просвещението, на изкуството и културата. Читалищната секретарка Валя Готева разгърна страниците на вековната история. Началото е сложено през 1918 г. от  29 ентусиасти. Името му – „Развитие” е свързано с това, че започва да се развива просветна и културна дейност. Първи председател е Кольо Илиев. От разказите на стари хора се разбира, че още през 1903 година е представена пиесата „Руска” от Иван Вазов. Представлението е в плевнята на дядо Ильо Славов Арнаудов, като сцената е направена от дъските на каруците. Ръководството на читалището организира беседи и сказки от учители, агрономи и други учени хора. През зимните вечери се изнасят пиеси в сградата в стопанския двор и салона на училището. В архива са записани имената на 126 участници в повече от 20 пиеси.

От 1941 г. до 1948 г. се ползва сградата в двора на Желязко Славов Вапцаров за кинопредставления и за изнасяне на театрални постановки. Събирани са 15 000 лв. за построяване на читалищна сграда.

Най-напред читалището се помещава в бившата сграда на кооперацията. От 1937 г. към него се открива и библиотека с около 320 тома литература. Тя се помещава в двора на училището и в дюкяна на Илия Русев. Закупени са книги от ТКЗС, Окръжен съвет и политически партии, както и от жители на селото. И сега фондът на библиотеката към читалище „Развитие – 1918” се обогатява от дарители – Кольо Христов, Емил Пометков, Виолета Вапцарова, Митьо Колев, Райна Русева, Община  Стара Загора, Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара Загора. В момента библиотеката разполага с 12 322 тома художествена литература. Първият библиотекар е Петър Колев,  а на обществени начала работят Иван Димов, Иван Дечев, Руска Златева, Златка Иванова, Донка Йорданова, Кина Георгиева, Валя Готева.

След 1944 година читалището развива активна художествена самодейност. Сформира се народен хор с ръководител Калудка Иванова, Пенка Богданова.  В инструменталната група свирят Димитър Илиев, Марко Пехливанов, Стоян Кънев, Гено Димов, Едрьо Стоянов, Радия Пенчев, Йордан Найденов, Миньо Георгиев.

Възстановява се театралният състав. Завесата, която се е използва при представленията представлява голяма картина, нарисувана от учителя Миньо Тодоров. Все още се пазят декорите, нарисувани от Георги Драганов. Богатият културен живот изисква нова просторна сграда. Идеята идва от председателя на Управителния съвет Спас Терзиев и секретаря Руси Беев. В построяването на сградата участват всички жители на Оряховица. Младежите от селото с бригадир Кольо Христов изсичат 120 000 тухли. Първата копка на сградата е направена през 1963 г. от Кольо Илиев Котов – председател на читалището. Помощ при изготвяне на проектоплана оказват Иван Панайотов и Марко Кръстев. За място на строежа е определен Маджаровият двор в центъра на селото. Строителството се извършва по стопански начин – заплащат се средства от читалището и Общината. Откриването е през септември 1964 година. Община Стара Загора  подарява телевизор и 50 книги.

В читалищната сграда днес се помещава просторна библиотека, салон с 266 места, клуб, репетиционна зала, гримьорни, етнографска, историческа и социалистическа сбирки, създадени с помощта на населението, стая в стар градски стил и детска стая.

През годините са съществуват различни самодейни художествени състави: женски народен хор, смесена фолклорна група, инструментален състав, мъжка и смесена танцови трупи, художествено слово, младежка група за народни песни и танци, мъжка певческа  група, театрален състав и група за политически песни. Съставите са носители на златни и сребърни медали от Копривщица, плакети и 143 грамоти.

Честването на 100-годишния юбилей е нов стимул за разширяване и надграждане на духовния център на Оряховица. Благопожелания към крепителите на обредите, обичаите и традициите, към всеотдайния труд на читалищните дейци и самодейците отправи кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров в приветствен адрес, прочетен от кмета на селото Атанас Вапцаров. В концертната програма участваха фолклорни състави от НЧ „Светлина – 1931“ с. Събрано, НЧ „Благоразумие – 1927” с. Калитиново, НЧ „Христо Ботев – 1929” с. Братя Кунчеви, Клуб на пенсионера „Райна Княгиня” с. Оряховица и НЧ „Развитие – 1878“ с. Дълбоки.

Димитринка Златева