Зам.-кмет на Община Стара Загора Иванка Сотирова: “Родителите на първокласниците да не шмекеруват при записването им в училищата“

„На 22 май 2018 г. за трета поредна година беше отворена системата за електронно подаване на заявления за прием в общинските училища в Стара Загора за първи клас. Тази година 7-годишните деца в общината са 1320, а местата в училищата са 1270, формирани в 59 паралелки. Всички правила и критерии за участие в класирането са публикувани на официалната страница на Общината“. Това съобщи за dolap.bg ресорният зам.-кмет по образованието Иванка Сотирова. “При приемането на първокласниците, тази година изцяло сме подчинени на Националната наредба на Министерство на образованието и науката (МОН)  по отношение на изискванията за уседналост. Наредбата дава възможност към Общинската наредба да се прибавят и някои правила. В резултат на добития опит от предходните години, в нашите Правила сме вписали нови критерии, които са предимно от социална значимост: преференции за деца с увреждания; деца които имат по-малко или по-голямо братче или сестриче в същото училище и др. Според нас, голямо поощрение за  родителите е даване на равен брой точки за децата, които са в предучилищна група в училищата и в детските градини. Това правим с ясната мисъл, че родителите не е необходимо да записват детето си предварително в предучилищна група в желаното училище, за да получи бонус точки“.

По отношение на уседналостта и на адресната регистрация, администрацията е задължена да спазва изискванията на  МОН, въпреки че това създава неудобства за родителите. От друга страна те трябва да са наясно, че не се налага да променят адресите си  в последния момент и не е трябвало да го правят и година-две по-рано, защото в момента на записване, всичко автоматично се проверява в системата. Т.е., ако те подадат невярна информация, ГРАО не ги допуска до по-нататъшна класация. Децата, които са с постоянен или настоящ адрес, принадлежащ към района на училището за регистриран период от и над 3 (три) години, получават най-голям брой точки – 300. Във втора група с 200 точки бонус попадат децата записани на адрес от 1 до 3 години. В третата група са децата, записани на адрес през последната една година. Те получават 100 точки. Четвъртата група са деца с адрес, който не е в района. Те не получават точки.

„По направени изследвания в централна градска част, много малко са гражданите, които имат първокласници на постоянен адрес от 3 и повече години. Когато родителите въвеждат неверни данни, системата не ги приема. Нека тате и мама не шмекеруват, защото не могат да излъжат системата“, коментира г-жа Сотирова.

Важно е да се подчертае, че детето се води по адресна регистрация на майката. За съжаления има вече случаи за това, че майката отдавна си е сменила адреса, но в ГРАО на детето не е направена промяна. При тези обстоятелства, родителят трябва да отиде в училището, което е записано като първо желание и да нанесе корекцията, след като тя е направена и в ГРАО.

Максималният брой точки е 357. Направеният алгоритъм е сборът от точките за уседналост плюс точките от общината за дете сирак, със СОП, с братче и сестриче в същото училище и др.

През последните години се наложи тенденция, която се витае между родителите, за предпочитани 4-5 училища.  Видно е, че те не могат да удовлетворят желанието на всички родители децата им да учат в точно тези училища. Какви още обстоятелства не позволяват тази възможност: до 2020 г. всички училища в страната трябва да преминат на целодневен режим. Директорите на учебните заведения са задължени да подадат декларация за новата учебна 2018/2019 г. как се проектира новият прием във времето. Поради това изискване училищата не могат да направят n-брой паралелки. Примерът от предходните години показва, че в предпочитаните училища  се записват  28-30 и повече деца в паралелка, поради изключителната настойчивост на родителите. Това също е неправомерно. Броят деца в паралелка трябва да е 24.

„Много отговорно акцентувам , че в началната образователна степен учителите са много добре подготвени и много отговорни, подчерта зам.-кметът. –  Това показват и резултатите от Националното външно оценяване в четвърти клас. В почти всички основни училища, условията са много подобрени. Удоволствие е да се видят класните стаи на първокласниците, боядисани в различни цветове, с ергономични чинове, шкафчета и пр. Предпочитанията на родителите безспорно имат основания, но те не могат максимално да бъдат удовлетворени. Освен това претенциите им в голяма степен са предизвикани от мълвата, която се носи сред младите родители, без да познават и другите условия. Много трудно може да се противодейства на тези нагласи, но електронната система в известна степен ги регулира. Затова даваме възможност родителите да подредят по пет желания във вертикален ред. Всичко това съобразяваме с нашите правила в първи клас с единствената презумпция да бъдем в максимална услуга“.

На 22 май 2018 г., когато в 10:00 ч. е отворена електронната система за записване, първото заявление е било регистрирано в 10:048 ч. През първите 5 секунди – заявленията са били 45, до 12:00 ч. подадените заявления са повече от половината – 795.

Системата ще остане отворена до 31 май. Резултатите от първо класиране ще бъдат публикувани на 5 юни. От 6 до 8 юни е записването на приетите по първо желание. За второ класиране системата се отваря от 11 до 13 юни, а резултатите ще бъдат обявени на 15 юни, като записването е от 18 до 20 юни. За трети път системата ще бъде отворена от 21 до 24 юни. Класирането се обявява на 26 юни., а записването е от 27 до 29 юни.

Отраден е все по-големият интерес на родителите към осигуряване на качествено образование на детето, къде ще учи, какви ще бъдат учителите му и при какви условия.

Росица Ранчева