Поздрав за 24 май от екипа на Детска градина № 2 „Зорница“ – Стара Загора

През тази година всички ние от Детска градина № 2 „Зорница“ отбелязваме един достоен 70 годишен юбилей, вдъхновени от грижите за най-ценното в нашия живот – децата.

Празниците раждат светли чувства и емоции в душите ни. Празникът е време на равносметка, време на удовлетвореност, на мечти и планове за бъдещето. Споделяме радостта от постигнатото и надеждите за години на благословен труд, щастие и благополучие.

Да бъдем празнични даже и в делничните неща!

Да бъдем празнични с усмивката, протегнатата и хваната детска ръка!

Да бъдем празнични в мисията да възпитаваме доброта, да даваме знания, за да могат децата ни да гледат надалеч. Разбираме, че сме успели, когато те не ни задават вече въпроси, а си дават отговори!

В навечерието на най-нашия, най-българския празник 24 май трябва да бъдем горди и достойни хора, защото поддържаме пламъка на културността и образоваността!

А благодарността – тя е в сиянието на детските очи, на малките звездички-зорнички, които се опитват да прозрат в бъдещето.

Светли бъднини!

Екипът на детска градина № 2“Зорница“ – Стара Загора