За два нови конкурса информира Обществен дарителски фонд – Стара Загора

Първият конкурс „Младежка Банка 2018“ е за финансиране на младежки проекти. Ако имате добра идея, полезна за хората около вас, може да кандидатствате за средства от Младежка Банка, за да я реализирате! Колкото по-добре опишете идеята си, толкова шансовете ви са по-големи. Важно е идеите да са от младежи за младежи; да са генерирани и осъществявани от млади хора; да са ясни и реалистични; да имат положително влияние върху младите хора и всички останали. Проектите трябва да са на стойност между 500 – 1500 лева и да са със срок на изпълнение до 30 ноември 2018 г. Могат да кандидатстват и неформални групи. Кандидатстването се извършва само по електронна поща. След като изтеглите и попълните Формуляра за кандидатстване, го изпратете на адрес: http://office@fund-sz.org Важно е да напишете като тема на съобщението: „За конкурса на Младежка Банка 2018“. Краен срок за кандидатстване: до края на деня, понеделник, 11 юни 2018 г. Ако идеята ви представлява потенциален интерес за финансиране, екипът ще се свърже с вас, за да уговори интервю. Това е възможност да представите подробно идеята си пред членове на екипа на Младежката Банка.

Проектите ще се оценяват по следните критерии: Доколко идеята е ясна и реалистична; Доколко идеята отговаря на критериите; Доколко ясен и реалистичен е бюджетът; В каква степен идеята ще има положително въздействие върху младите хора или местната общност; Колко хора ще се възползват от проекта. Проектът „Младежка банка“ работи с подкрепата на Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и финансовата помощ на Фондация „Чарлз Стюърт Мот“

Вторият конкурс е БЕЖАНЦИ 2018. Той е с финансовата подкрепа на Глобалния фонд за обществени фондации. Същността е финансиране на проекти за работа с и подкрепа на бежанци и мигранти в България, както и социалното им включване и приемането им от местните общности в страната. Критерии за оценка: връзка на проекта с темата и приоритетите на настоящия конкурс; реалистичност на проектите и заложените цели; реалистичност на бюджета; капацитет или потенциал за изпълнение на проекта. Проектите трябва да са на стойност до 1500 лева и да са със срок на изпълнение до 30 ноември 2018 г. С проекти могат да кандидатстват организации от цялата страна. Могат да кандидатстват и инициативни групи само от Стара Загора (инициативни групи от минимум три пълнолетни лица, които живеят в Стара Загора)! Кандидатстването се извършва само по електронна поща. След като изтеглите и попълните Формуляра за кандидатстване, го изпратете на адрес: http://office@fund-sz.org Важно е да напишете като тема на съобщението: „За конкурс Бежанци 2018“. Краен срок за кандидатстване: понеделник, 11 юни 2018, до края на деня.

Повече информация можете да получите от офиса на Обществен дарителски фонд – тел.: 0884842933, office@fund-sz.org

Снежана Маринова