Национална библиотечна седмица 14 – 18 май 2018 г.

От 14 до 18 май 2018 г. в България за тринадесета поредна година се провежда застъпническата кампания Национална библиотечна седмица под надслов „Достойно бъдеще за нашите библиотеки”. Идеята е заимствана от практиката на американските библиотеки. Организира се от Българската библиотечно-информационна асоциация (ББИА). Програмата включва поредица от разнообразни събития в цялата страна. Целта на Националната библиотечна седмица е да ангажира вниманието на законодателната, изпълнителната и местните власти с неотложните проблеми в библиотечния сектор и необходимостта от незабавни действия за реформирането му. В период на революционни промени в информационното общество, дигитализация на образованието и създаването на единен цифров пазар в ЕС, българските библиотеки не могат и не трябва да са извън тези процеси. В противен случай ще останат само като един забележителен факт от възрожденските ни традиции и близкото минало. Практиката на развитите държави показва, че библиотеките са сред водещите институции в процесите на дигитализация, обмен на цифрова информация, създаване на отворени дигитални архиви и достъп до електронното управление. Те играят ролята на тъй необходимия за хората портал за достъп до информация, услуги и знание.

Инициативата се провежда в партньорство с Фондация „Глобални библиотеки – България” и с подкрепата  на Фондация „Америка за България“. Медийни партньори са БНР, БНТ и сайтовете „Детски книги“ и „Аз чета“.

Началото на Седмицата бе поставено с отделни събития в регионалните, общинските и читалищните библиотеки по места. На 15 май, вторник от 14:00 ч. в София беше официалното откриване на Националната библиотечна седмица и връчване на Годишните библиотечни награди на ББИА за 2017 г. Специални гости бяха Ева Майдел, евродепутат и председател на Международното европейско движение, Амелия Гешева, зам.-министър на културата, Деница Сачева, зам.-министър на образованието и науката, Емилия Милкова, член на Комисията по културата и медиите в 44-то Народно събрание, Тодор Чобанов, зам.-кмет на Община София, Захари Карабашлиев, писател, посланици на библиотеките и представители на партньорски организации. Кой получи специалните награди на ББИА за 2017 година?Категория „Млад библиотекар на годината 2017“  – Мариела Станева, Общинска библиотека „Паисий Хилендарски” – Самоков. Категория „Библиотекар на годината 2017“ – Йорданка Вълчева, Регионална библиотека „Николай Вранчев“ – Смолян. Категория „Библиотека на годината 2017“  – Градска библиотека „Пеньо Пенев“ – Димитровград.  Награда за цялостен принос за развитието на библиотеките – Стефка Илиева, Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив.  Категория „Подкрепа за библиотеките 2017“ – КонтурГлобал Марица Изток 3 (за подкрепа на  Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара Загора ;  Фондация „Детски книги“ – София.

Малко преди това – от 11:00 ч. в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ беше открита фото изложба „Националната  библиотека и регионалните библиотеки в България“.  В 25 пана е представена дейността на НБКМ и регионалните библиотеки като основен източник за библиотечно-информационно обслужване на гражданите и гръбнак на националната библиотечна мрежа. Те координират и предоставят експертно-консултантска помощ на над 3000 читалищни библиотеки в страната и подпомагат общинската администрация при реализиране на културната политика в областта на библиотечното дело. В изложбата свое място има и библиотека „Захарий Княжески” – Стара Загора. На 17 май, четвъртък, от 9:00 ч. до 17:30 ч в старозагорската библиотека е обявен за ученици и студенти „Ден на отворените врати” в отделите  „Справочно-библиографски” и „Краезнание”.  Ще бъдат представени услугите, които подпомагат и улесняват достъпа до ресурсите на библиотеката; как самостоятелно да се търси информация в електрониия каталог на библиотеката; как да проверите дали притежаваме търсената книга; какви списания и вестници се съхраняват във фонда на библиотеката; как да бъде намерена литература (книги и статии) по даден проблем. Заедно с това посетителите ще имат възможност да разгледат фотодокументалната изложба „Тойзи тържествений народний празник…” по повод 160 години от първото честване в Стара Загора на Деня на Светите братя Кирил и Методий. За присъстващите, чрез томбола ще бъдат раздадени  пет сертификата за безплатна годишна читателска карта.
По повод кампанията ББИА разпространи следния текст: Високи са изискванията на българското общество към библиотеките. Представата за тях традиционно се свързва със съхраняването и опазването на паметта на нацията, но мисията на библиотеките днес е да подпомагат всички сектори и всеки гражданин – от първия досег с книгата, през образованието и ученето през целия живот, информационната грамотност, професионалното развитие и израстване, научните изследвания, до осмислянето на свободното време и четенето за удоволствие. Дигитално роденото поколение има своите очаквания за библиотеките – като за модерни добре оборудвани центрове за достъп до информация, места за социални комуникации и култура.

Отговарят ли българските библиотеки на тези очаквания? Програмата „Глобални библиотеки – България” (2009 – 2013), която Фондация „Бил и Мелинда Гейтс” подкрепи с 15 млн. долара е най-сериозната инвестиция в библиотечния сектор, конкретно в обществените библиотеки за целия период на прехода. Тя бе двигател за превръщането на обществените библиотеки в места за безплатен достъп до интернет, в обучителни центрове по информационна грамотност за социално слабите граждани и тези от третата възраст. Програмата стимулира множество позитивни промени – технологично оборудване на 960 библиотеки, повишаване на квалификацията на библиотечните специалисти, създаване на обучителни центрове по места. Реализацията на програмата доказа, че когато има ясна идея за реформи и последователни действия, се постигат конкретни цели и промените са осезаеми. Има и друга поука – че когато няма последователна национална политика, въплатена в стратегически и нормативни документи, резултатите от такива мащабни програми са лишени от устойчивост.

Комплексното проучване за състоянието на обществените библиотеки, проведено по инициатива от ФГББ през 2017 г. дава незадоволителен отговор на поставения въпрос. Налице са успешни добри практики в регионалните и малка част от читалищните библиотеки, но като цяло библиотечния сектор остава нереформиран. Законът за обществените библиотеки (2009) вече осма година не се изпълнява от компетентните власти. Назряла е остра необходимост от конкретни мерки за реформиране и модернизиране на обществените библиотеки.

Аналогични са проблемите и с училищните библиотеки. Приетият Закон за предучилищното и училищно образование (2015) предвижда осигуряването на библиотечно обслужване чрез функционирането на училищни библиотеки, но все още не е утвърдена предвидената в него поднормативна база. Библиотеките към висшите училища и научните организации също се нуждаят от по-добро финансиране и по-пълноценно използване на капацитета им.

Основни послания на кампанията:

  1. Библиотечният сектор се нуждае от последователна национална политика, въплътена в стратегия за развитието му.
  2. Необходима е спешна реформа в мрежата на обществените библиотеки, която да осигури равен достъп до библиотечни услуги на всички граждани, независимо от това, къде живеят, учат и работят.
  3. Да бъдат изпълнени разпоредбите на Закона за предучилищното и училищно образование по отношение на създаването и функционирането на училищните библиотеки – важен елемент в образователния процес.
  4. Научните и академични библиотеки да бъдат признати/разглеждани като портал за достъп до научна информация – важен елемент в процеса на научноизследователската и академична дейност.

Българското общество има право на по-добри, съвременни и модерни библиотеки!Затова нека широко отворим вратите на библиотеките и поканим политиците, администрацията и местните общности, за да ги запознаем с възможностите на библиотеките и проблемите, които възпрепятстват пълноценното изпълнение на мисията ни!

Снежана Маринова