Младежи от четири страни се събират на работна среща в Стара Загора

На 4 май 2018 г., от 14.00 часа, в Международен младежки център Стара Загора, ще се проведе работна среща с партниращи организации от Гърция, Македония, Уругвай, България. Те участват в обучителен курс,  част от  проект „Неактивни младежи в нужда“ по програма Еразъм +, Ключова дейност 2, съфинансиран от Европейската комисия.

Главен организатор на обучението и на срещата е СНЦ „Академия на успеха“  Стара Загора, с партньор Превантивно-информационен център по зависимости към Община Стара Загора.

Целта на проекта е да се активизират млади хора, които не са заети на трудовия пазар и не са в процес на обучение.

На срещата младежите ще обсъдят проблемите в работата с неактивните младежи и ще споделят добри практики от дейността си в различните държави.

През февруари т.г. членове на СНЦ „Академия на успеха“,  заедно с представител от Превантивен център по зависимости, присъстваха на встъпителна среща по проекта, която се проведе в Монтевидео, Уругвай.

Тогава бе взето решение да бъде създадена онлайн платформа в помощ на неактивните млади хора.