Представиха „Бележник 2018“ за държавните политики за правата на децата

През 2018 г. Националната мрежа за децата за седми пореден път представи доклада „Бележник 2017“. Той обхваща пет области от държавните политики за правата на децата и анализира изпълнението на 25 конкретни ангажимента, поети в различни програми, стратегии и планове. Наред с експертния доклад, за втора поредна година бе представен и докладът „Бележник 2018: Как децата, родителите и професионалистите оценяват държавата?“, който обобщава мнението на близо 600 деца и възрастни и как те преживяват изпълнението на държавните ангажименти.

Представянето се проведе на 9 места едновременно в цялата страна. В Стара Загора това се случи в сградата на Областна администрация, под патронажа на заместник областния управител Петя Чакърова. „Това представяне е изключително важно, защото имаме възможност да си направим равносметка за това, на какъв етап е стигнала грижата за децата в Република България, от страна на държавата и неправителствените организации“ , каза тя по време на официалното откриване на форума.

Сдружение „Свят без граници“ е регионален координатор на Националната мрежа за децата. Тя представлява обединение на 150 граждански организации и съмишленици, работещи за и с деца и семейства в цялата страна. Това, което ги обединява, са насърчаването, защитата и спазването на правата на детето. Те вярват, че всички политики и практики, които засягат пряко или косвено децата, следва да се изготвят, прилагат и наблюдават, като се взема предвид принципът за висшия интерес на децата. Организацията работи за общество, в което всяко дете има семейство и се радва на най-добрите възможности за живот и развитие.   Ганчо Илиев, председател на УС на сдружение „Свят без граници“ анонсира областите, които са включени в доклада. Той подчерта, че подкрепя издаването на регионален бележник, тъй като оценките в национален мащаб не са релевантни на случващото се по региони и Стара Загора е пример за това.

Областите „Общи принципи по КООНПД“, „Семейна среда и алтернативни грижи“, „Здравеопазване“, „Образование“ и „Правосъдие“ бяха представени от председателя на Сдружение „Инициатива за развитие- Кърджали Росица Средкова, изпълнителния директор на сдружение „Бъдеще за децата“ Мария Гинева, изпълнителния директор на сдружение „Самаряни“, гр. Стара Загора Димо Димов и експертът на сдружение „Свят без граници“ Стефан Евтимов.

На срещата присъстваха обществения посредник на Стара Загора Надежда Чакърова – Николова, началникът на РУО – Стара Загора Татяна Димитрова, представители на община Стара Загора, дирекция „Социално подпомагане“, РЗИ – Стара Загора, МКБППМН, Международния младежки център, директори на ДДЛРГ и ЦНСТ в областта и представители на НПО сектора.

Благовест Илиев