24 са предложенията за присъждане на Награда „Стара Загора“

На основание на Наредбата за наградите и отличията на Община Стара Загора – приета с Решение № 1001 от 28 ноември 2013 г. в Община Стара Загора постъпиха 24 предложения за присъждане на наградата „СТАРА ЗАГОРА“ в направления „КУЛТУРА И ИЗКУСТВО“ и „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ“ за 2018 г.

В срок до 30 април 2018 г. комисията трябва да разгледа и обсъди предложените кандидатури с всички постъпили материали и да внесе мотивирано становище до Кмета. Наградите се връчват на тържествена церемония по повод 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост. Наградите и за двете направления представляват специална грамота и парична премия в размер на 1000 лв.

Наградата „Стара Загора“ е учредена през 1968 г. През годините нейният статут е претърпявал множество промени, последната от които е от 2013 г.

Ето и постъпилите номинации, а целият списък подробно може да видите тук  https://www.starazagora.bg/bg/obyavleniya/predlozheniya-za-prisazhdane-na-nagradata-stara-zagora-za-2018-g

НАПРАВЛЕНИЕ „КУЛТУРА И ИЗКУСТВО“

Номинации за колективна награда

 1. Държавна опера – Стара Загора и Държавен куклен театър – Стара Загора за постановката на операта „Турандот“ от Джакомо Пучини – уникален спектакъл, обединяващ силата на оперното и кукленото изкуство, първи по рода си в България
 2. Редакцията на в. „Литературен глас“ при Народно читалище „Даскал Петър Иванов – 1988“ град Стара Загора по повод четвъртвековния юбилей на изданието

Номинации за индивидуална награда

 1. Йордан Стоев, писател – за сборника с негови нови разкази „Градината на праведни грешници“, 2018 г. – многолик факт в културния календар и в цялостния пълноценен живот на Стара Загора
 2. Огнян Драганов, директор на Държавна опера – Стара Загора – за изключителния му принос в развитието и възхода на Държавна опера – Стара Загора и културния живот на града, режисьор и новатор, експериментатор с изразен стремеж за превръщането на Старозагорската опера във водещ културен институт в национален и европейски план
 3. Христофор Недков, актьор – за активното присъствие в културния и обществен живот на град Стара Загора, за ролите му в последния творчески сезон – Той в „Голям колкото малка ябълка“ от Петър Анастасов, Отец Игнатий в „За сушата и сватбите“ по Елин Пелин, Дейл Хардинг в „Полет над кукувиче гнездо“, за приноса му във възпитанието на младите хора в МТС „Сцена  99″, за реализацията на VI -я Национален театрален уъркшоп на аматьорските трупи „Репетиции при отворени врати ‘2017 „
 4. Доц. Злати Златев, художник – за активната му 40-годишна творческа дейност и юбилейна изложба по повод 75-ата годишнина, за неговия значим принос за подпомагане работата, изявите и развитието на младите художници в град Стара Загора
 5. Ланд. архитект Тенко Дянков – за неговия съществен принос през дългогодишната му творческа кариера за създаване на облика на град Стара Загора, като един от най-добре озеленените градове в България
 6. Галина Костова, писател и художник – за високи художествено творчески постижения в духовния живот на Стара Загора и за широкия международен отзвук след заетото второ място в света и званието „Сребърен лауреат“ от конкурса „Золотое перо Руси 2016″, Русия, за романа „Легендата за царя“, изд. през 2017 г., за първо място и спечелена Златна купа от Националния литературен конкурс на тема „Заветите на Апостола и славянските ценности „, София, 2017, за призовото второ място в раздел „Проза“ и трето място в раздел „Поезия“ от Международния конкурс „Аз обичам Черно море“, Несебър, 2017, за призовото второ място в раздел „Проза“ от Националния литературен конкурс „Какво е за Вас детството – спомен от вчера, щастие – днес, пламък – и утре „, София, 2017 г.
 7. Архитект Петко Близнаков за неговия дългогодишен професионален път, отдаден на родния му град и приноса за създаване на съвременния облик на Стара Загора
 8. Десислава Стефанова – създател и ръководител на Лондонския български хор за народни песни и Швейцарския български хор в град  Цюрих, авторитетен преподавател по българско народно пеене в чужбина, изявен участник и гост-солист в много музикални формации по света, за вдъхновяващата й отдаденост към българската фолклорна култура, към Стара Загора и България.

НАПРАВЛЕНИЕ „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ“

Номинации за колективна награда

 1. Академична общност на Тракийски университет – Стара Загора – за високи постижения в развитието на образователната дейност на висшите училища в България, доказан принос на национално и европейско ниво
 2. Педагогически колектив на XI Основно училище „Н. Лилиев“ – за постигнати резултати и новаторски подход към образователно­-възпитателния процес, висок професионализъм, проявена творческа активност, утвърждаване на авторитета на училището, принос за популяризиране на образователните ценности
 3. Педагогически колектив на Профилирана природоматематическа гимназия „Г. Милев“ – за изключителни постижения на учениците в областта на информационните технологии и математиката на олимпиади и конкурси на национално и международно ниво,  традиционни участия и високи успехи в Азиатските състезания по математика и Международния турнир „Математика без граници
 4. Педагогически колектив на II Основно училище „П. Р. Славейков“ – за реализирани прояви по повод 60 години от основаване на училището и 190 години от рождението на неговия патрон П. Р Славейков, за постигнати високи резултати в образователно-възпитателния процес, прилагане на съвременни форми и методи за работа с учениците, за популяризиране на иновативните образователни подходи в контекста на съвременните европейски тенденции за ефективно обучение,

Номинации за индивидуална награда

 1. Виолета Славова Митева, старши учител в начален етап на основно образование, VI основно училище „Свети Никола“ – за изявени професионални качества и доказан принос в развитието на образователно-възпитателния процес, за новаторски подход и иновативни методи на преподаване, за насърчаване творческите заложби на учениците
 2. Йоанна Димитрова, директор на ДГ № 10 „Светлина“ – за висок професионализъм, за постигнати значими резултати и новаторски подход към образователно-възпитателния процес, за проявена творческа активност, за модерно мислене и воля за реализиране на целите си, за утвърждаване на авторитета на детската градина, за популяризиране на образователните ценности
 3. Живка Стойчева, старши учител в Профилирана природоматематическа гимназия „Г. Милев“ – за висок професионализъм в областта на информационните технологии, за участие в състезания и олимпиади и постигнати високи резултати от ученици на национално ниво, ръководител на школа по програмиране, сертифициран обучител към Microsoft
 4. Нина Димитрова Димитрова, главен учител, начален етап на основното образование в Пето основно училище „Митьо Станев“ – за постигнати високи резултати, личен принос, всеотдайност и професионализъм в образователната дейност, за високи постижения в Националното външно оценяване, олимпиади и състезания, изявен синдикален деец с принос в синдикалната дейност на общинско ниво
 5. Павлина Георгиева Елинова, главен учител в Пето основно училище „Митьо Станев“, специалност „Биология и химия“ – за високи постижения в образователния процес, за работа по проекти в областта на екологията, за принос в обучението за природосъобразен начин на живот и екокултура, за високи успехи на учениците на национални състезания и олимпиади по биология и здравно образование
 6. Жана Минчева, директор на НУ „Д. Благоев“ – за иновативни и новаторски подходи в образователно-възпитателния процес, въвеждане на интерактивно обучение, осигуряване на обучение с най-модерни технологии – таблети, мултимедии във всяка учебна стая, за най-високи резултати на външно оценяване в Област Стара Загора, безспорен принос за професионалния старт на студенти от ПФ на Тракийския университет . НУ „Д. Благоев“ е определено за иновативно училище с Решение на МС, 2017 г.
 7. Марияна Йотова, заместник-директор на IV основно училище „К. Христов“ – за отлични организаторски и ръководни качества с принос за определяне на училището като иновативно/ 2017 г., за работа по проекти, за отлична подготовка и участие на ученици в областни и национални състезания и олимпиади по химия и опазване на околната среда
 8. Тоня Иванова Колева, старши учител в ДГ № 35 „Свобода“ – за безспорни организационни умения, нови подходи при работа с деца и родители, свързани с народни обичаи и традиции, участие в общински и международни конкурси
 9. Николай Христов Христов, старши учител в ДГ № 35 „Свобода“ – за изявени професионални качества и доказан принос в музикалното изкуство, за развитие на художествено-творческата дейност в детската градина , за участие в Националния конкурс „Орфеево изворче“ със завоювано второ място и плакет
 10. Величка Христозова Велчева, главен учител в ДГ № 35 „Свобода“ – за изявени професионални качества и доказан принос в развитието на образователно-възпитателния процес, за новаторски подход, за насърчаване творчески те заложби на децата чрез създаване на театрално студио  „Зорница“.