„Ритъм терапията – приложни аспекти“ в ДИПКУ гр. Стара Загора

Практически интерактивен семинар на тема „Ритъм терапията – приложни аспекти“ се проведе в Департамента за информиране и повишаване квалификацията на учители в Стара Загора.
Ритъм терапията е холистичен метод за въздействие, който помага  да се развиват социалните умения и подобрява емоционалното състояние. В семинара бяха включени терапевтични техники от ритъм терапията и музикотерапията, които могат да се прилагат от психолози, педагогически съветници, педагози, ресурсни учители, родители и др. Участниците се запознаха с ключовите теоретични принципи, основните техники на ритъм терапията , както и тези за повишаване на социалния интерес в контекста на индивидуалната психология.

Лектор на семинара бе  д-р Джон Спери – преподавател в Университет Лин в щата Флорида, главен редактор на Списанието по Индивидуална Психология, Специалист по консултиране към Центъра по консултиране в Атлантически Университет Флорида, автор на множество публикации и проучвания.
„Ритъмът и музиката помагат да се свържеш с другите без да се използват думи. Така те комуникират по между си по много по-здравословен начин, отколкото е самото говорене, а също и изпитват радост от това.“, казва той. „Използвал съм я с хора, които въобще не искаха да се включат и определено им помогнах“, допълва д-р Спери.

Ръчният барабан се използва като лечебно средство от древността. От тогава датира и импулсът на хората да се събират в кръг, поддържайки общ ритъм. Барабанни кръгове се използват за подкрепа на хора в болници, учебни заведения, специализирани институции, за лечение на зависимости и др. С този семинар Департаментът за информиране и повишаване квалификацията на учители в Стара Загора затвърждава работата си в усвояване на техники за справяне с неприемливо поведение, социално-емоционални проблеми и агресия в класните стаи.
„Обикновено ние сме много близо до практиката и колегите. Знаем проблемите, които съществуват в класната стая, сред които са липсата на мотивация и единство между учителите и учениците. Нашата мисия е да ги подпомагаме в този труден процес. Дигиталните поколения изискват нов подход. За съжаление учителите не винаги са достатъчно дигитални, не разбират потребностите на децата и не знаят как да действат в тази посока. Това е и причината да се стараем да бъдем адекватни.“, сподели директорът на ДИПКУ проф. д-р Галя Кожухарова.
През месец юни по традиция в Департамента се провежда Педагогически форум. На него тази година ще гостува Джойс Калас от университета в Малта. Тя ще презентира позитивната психология, което е веруюто и визията за успех сред учениците.