Над 10 000 са възпитаниците на Медицински колеж Стара Загора

„На 20 април 2018 г. в хотелски комплекс „Мериан палас“ от 19:00 ч. тържествено ще бъде чествана 70-годишнината на Медицинския колеж при Тракийския университет – Стара Загора“. Това съобщи днес на брифинг директорът проф. Христина Милчева. „Целта е да изразим почит и уважение към всички, които имат реален принос в създаването, укрепването и развитието на колежа“.

Медицинският колеж е наследник на Медицинското училище, създадено в Стара Загора  през 1947 г. за обучение и подготовка на медицински сестри и фелдшери. През 1997 г. с Постановление на Министерски съвет Медицинският колеж влиза в структурата на Тракийския университет. През настоящата учебна година колежаните са общо 230, от които 135 със специалност „Рехабилитатор“, 100 – „Медицински лаборант“ и 20 – „Гериатрични грижи“. 15 са щатните преподаватели, двама от които са хабилитирани, а останалите са магистри по управление на здравните грижи. Много от преподавателите на хонорар са специалисти от Медицинския факултет на Тракийския университет.

Според проф. Милчева първите две специалности са акредитирани за 5-годишен срок, а най-новата и единствена засега в страната – „гериатрични грижи“ има от миналата година и първия випуск от 12 специалисти.

При подчертания дефицит на специалисти в здравния сектор, възпитаниците на Медицинския колеж имат 100% реализация  в страната и чужбина, тъй като дипломите им имат европейско приложение.

Честването на 70-годишнината на колежа е стартирало още през миналата година с проведени поредица от инициативи. Сред тях с особен акцент е националната конференция „70 години Медицински колеж – качество и професионализъм“. Качеството и професионализмът са в основата на учебно-възпитателната работа на студентите.  За да отговорят на все по-високите изисквания в областта на здравните грижи и социалните услуги 50% от учебната програма преминава в практическа подготовка и то в структурите, където младите хора са бъдещите изпълнителски кадри. За да сверява „часовникът“ с европейските постижения, ръководството на колежа осъществява контакти и изпълнява съвместни програми с подобни училища в Австрия, Германия, Швейцария, Турция и Литва, Латвия и Македония. През последните години се акцентува върху разширяване на научната дейност, работа по проекти и пр.

На 20 април т.г. от 10:00 ч. д-р Бруно Боянов от Франция ще изнесе пред студентите лекция във връзка с холистичния подход към пациентите.

На тържествената вечер за особени заслуги към Медицинския колеж ще бъдат връчени 9 плакета  и 35 грамоти.

Росица Ранчева

(На снимката са проф. Христина Милчева – директор  и Катя Моллова – зам.-директор)