Фестивал за шлагерна и стара градска песен „Подари ми море” 2-3 юни 2018 г.

СТАТУТ за провеждане на Фестивал за шлагерна и стара градска песен „Подари ми море” 2-3 юни 2018 г.

Организатори на фестивала  – Фестивалът се организира съвместно от Община Генерал Тошево, Община Шабла, НЧ ”Светлина 1941” – Генерал Тошево, НЧ ”Зора 1894” – Шабла, Хотелски комплекс „Яница” – с. Крапец.
В Организационния комитет влизат по двама представители на всяка организация.
Оперативното бюро се състои от читалищните секретари на двете народни читалища и собственичката на комплекс „Яница”.
Време и място на провеждане – Фестивалът се провежда ежегодно в Хотелски комплекс „Яница”, с. Крапец, общ. Шабла, обл. Добрич в началото на м. юни.
Откриване на фестивала – на 2 юни 2018 г. от 11:00 ч. Концертна вечер – 19:00 ч.
На 3 юни от 10:00 часа – втори фестивален ден. Връчване на наградите.
На 3 юни от 18:00 часа в залата на НЧ „Светлина 1941“ – Генерал Тошево – Концерт
Основни цели за провеждане на фестивала – Фестивалът има за цел популяризиране и съхраняване на традициите на българската шлагерна и стара градска песен, което ще допринесе за създаване на приемственост между поколенията изпълнители.
Фестивалът се финансира от организаторите.
Право на участие – В провеждането на фестивала могат да вземат участие само самодейни колективи, вокални групи, дуети и индивидуални изпълнители към народни читалища, организации и творчески клубове.
Няма възрастови ограничения за участие във фестивала.
Времетраене на изпълненията:
Вокални групи – до 10 минути
Дуети – до 7 минути
Индивидуални изпълнения – до 7 минути.
Фестивалът има конкурсен характер и награден фонд. Изпълненията ще бъдат оценявани от тричленно жури.
Ще бъдат присъдени с Първа, Втора и Трета награди за групи, дуети и индивидуални изпълнители, награда на публиката, награда „Откритие на фестивала” и Специална награда на Комплекс „Яница”, с. Крапец.
Всички участници ще получат Диплом и грамота за участие във фестивала.
Общи условия на фестивала:
* Организаторите отговарят за осигуряване на наградния фонд, за нормалното протичане на фестивала, за техническо и сценично обезпечаване и оказват съдействие за нощувките на съответните групи.
* Осигурен е паркинг за превозните средства на участниците.
* За съхранението и опазването на реквизита и личните вещи на участниците отговарят ръководителите на групи.
* Командировъчните разходи (пътни, дневни и квартирни) са за сметка на участниците.
* За участие във фестивала се заплаща фестивална такса:
За групи – 15,00 лв.
За дуети – 7,00 лв.
За индивидуални изпълнители – 5,00 лв.
* Таксите за участие ще бъдат заплащани на място в деня на пристигане срещу издадена фактура.
Адрес за кореспонденция: Народно читалище „Светлина 1941” За фестивала „Подари ми море”, ул. „Васил Априлов” No 5, Обл. Добрич, гр. Генерал Тошево 9500         ел. адрес: svetlina_gt@abv.bg
Лица за контакти:
НЧ ”Светлина 1941” – Генерал Тошево
Мария Господинова – читалищен секретар 057312214; 0895776216; Недка Михайлова – организатор 057312214; 0895776210
НЧ ”Зора 1894” – Шабла, Георги Стефанов – читалищен секретар 057434028; 0877813368
По желание на групите може да бъде осигурена нощувка в хотелски комплекс „Яница” с. Крапец при цена 25 лв. на легло със закуска – заявки на тел: 057492324 и 0878856890.
Нощувки могат да се осигурят и от организаторите и в гр. Шабла.
Заявки за участие – по образец от организаторите.

Срок за изпращане на заявките – до 26 май 2018 г.