Пети национален литературен конкурс в памет на акад. Николай Лилиев

Община Стара Загора; Фондация „Космос – Димитър Брацов“; Народно читалище „Николай Лилиев“ – Стара Загора; вестник „Литературен глас“; списание „Птици в нощта“; Издателски консорциум „Кота“ – Стара Загора; Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара Загора ОБЯВЯВАТ

Пети национален литературен конкурс в памет на акад. Николай Лилиев

Конкурсът е анонимен, без възрастови ограничения, на свободна тема.

Всеки автор от България или от чужбина изпраща до 3 (три) свои непубликувани поетични произведения на електронен адрес: ptici_liliev@abv.bg  в срок до 14 май 2018 година, понеделник.

Писмата трябва да съдържат 2 (два) файла – единият с трите стихотворения заедно, а другият – с личните данни на участника (имена, възраст, адрес, телефон).

Ще бъдат присъдени следните награди: Първа награда – 500 лв.;  Втора награди – 300 лв.; Трета награда – 200 лв. и една награда за млад автор – 100 лв.

Поощрителни награди за млади таланти – почетна грамота и представяне на страниците на в. „Литературен глас“ и сп. „Птици в нощта“.

Наградите ще бъдат връчени на 30 май 2018 г. (сряда) от 18:00 ч. в залата на Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара Загора.

Резултатите ще бъдат публикувани на страниците на в. „Литературен глас“ и сп. „Птици в нощта“, както и в литературния електронен сайт http://literaturenglas.com