Гьоте – Вървящата камбана

В навечерието на светлото Възкресение (вероятна съвсем неслучайно!) търсих по едно запитване от читател издание на Гьоте. Намерих това, което ми трябваше („Западно-източен Диван“, Гьоте издава лирическия сборник през 1819 г. в 12 тома) в том първи на българското издание на „Избрани творби в осем тома”, издателство „Народна култура”, 1980 г. Зачетох се. Признавам си, не ми е толкова познато творчеството му. Е, разбира се, „Фауст”. Направи ми впечатление едно стихотворение. Споделям го с вас. И колко общочовешки и мъдро звучи…

Вървящата камбана

Живееше в света един хлапак,

все нямаше за черква време:

неделя дойде ли, ще гледа как

по-скоро в къра да поеме.

Гълчеше майка му: „Чуй, в утринта

камбаната те призовава

и щом не тръгваш ти, ще дойде тя

и ще те отвлече тогава.”

Момчето си помисли: „Горе там

стои си старата камбана.”

И от училищния двор едвам

излязло, пак полето хвана.

Камбаната не бие. Тишина.

Лъжа е майчината дума.

Но що е туй? Камбаната сама

след него идеше по друма.

Тя се клатушка бързо и без звън.

Сърцето детско тупа-тупа.

Момчето тича, тя като насън

след него – ха да го захлупи.

Но път избрало правилен завчас,

стремително се то пониса

през трапища, межда, поле и храст

към черквата, към параклиса.

И всеки празник спомняше си то

премеждието свое странно

и с първия камбанен звън само

на черква тръгваше отрано.

Превод: Атанас Далчев и Ч. Шишманов

Светли празници!

Снежана Маринова