Първи национален конкурс за авторска приказка

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА; НЧ „РОДИНА-1860“; КЛУБ „МЛАД ПИСАТЕЛ“; КЪЩА МУЗЕЙ „ГЕО МИЛЕВ“

организират Първи национален конкурс за авторска приказка

Тема: „Гора Вълшебница и нейните сестри – музика и поезия“

РЕГЛАМЕНТ

І. Цел на конкурса: да провокира творческата мисъл и емоция у авторите и да търси и открива млади творци, които не са работили в този жанр.

ІІ. Условия за участие в конкурса

 1. Конкурсът е отворен за всички желаещи автори без ограничение на възрастта, стига да са навършили 18 години.
 2. Всеки автор може да участва с до 2 творби до 5 страници А4, размер на шрифта 12, без ограничение на литературната форма – поетична или белетристична.
 3. Авторите да са действителни носители на авторските права.
 4. Всяко произведение трябва да бъде придружено с информация с трите имена на автора, дата и година на раждане, пощенски адрес, телефон, e-mail за контакти и по желание кратка творческа биография.
 5. Творбите за участие в конкурса се изпращат на електронен адрес: prikazka_konkurs2018@abv.bg, не по-късно от 7 май 2018г.
 6. Творбите ще бъдат оценявани от тричленно жури.
 7. Всяка година журито определя различна тема за конкурса.

ІІІ. Награди

 1. Победителите в конкурса ще бъдат обявени и наградени на официална церемония на 27 май 2018 /неделя/ в Стара Загора. Всички отличени ще бъдат уведомени по и-мейл или телефон.
 2. Всички участници в конкурса ще получат диплом за участие, а победителите и материални награди.
 3. Приказките, които журито класира на първо, второ и трето място, ще бъдат отпечатани в специално книжно издание. То ще бъде издадено до 6 месеца след обявяване на отличените. Те ще получат безплатно определен брой от издадената книга.
 4. Класираният на първо място получава Призът на конкурса /авторска статуетка/, а тези на второ и трето място – плакети.
 5. С изпращане на творба за участие в конкурса, участниците автоматично декларират, че са запознати с условията на конкурса и ги приемат.
 6. Конкурсните творби не подлежат на връщане и организаторите си запазват правото да ги публикуват и репродуцират с цел популяризиране и презентиране на конкурса.
 7. Всички въпроси и казуси, които не са предвидени в настоящия регламент, подлежат на конкретно решение от страна на журито.

За информация: Стара Загора, Народно читалище „Родина-1860”, тел: 042/ 626 900; 0887651129, имейл: rodina1860@abv.bg, Клуб „Млад писател”, имейл: teen_stzagora@abv.bg, тел: 0899425503