Старозагорското женско дружество „Пробуда”

Женското културно-просветно благотворително дружество „Пробуда“ е създадено през 1927 година. То развива активна дейност по отношение на грижите за децата, девойките и жените и е продължение на създаденото през Възраждането дружество „Майчина грижа“, което съществува до разорението на града и се ръководи от Анастасия Тошева.

На 1. IV. 1927 г., група инициативни старозагорки, начело с д-р Невяна Азманова—Ханчева, събират „внушително число госпожи и госпожици”, за да образуват едно женско дружество, „клон на Софийския женски съюз” –  пише местния вестник „Зора” в броя си от 5 април 1927 г.

Основната му задача е да подготви жената да бъде достойна майка и гражданка, чрез подобрение на нейното положение във всяко отношение: умствено, нравствено и икономическо.

За постигане на поставената цел дружеството си служи със следните средства:

  • Четене беседи и реферати на разни теми;
  • Борба срещу неправдите, които засягат положението на жената в различните области на живота;
  • Откриване на детски дневни приюти за деца на майки работнички и безработни;
  • Подпомагане бедни жени-родилки и организиране на милосърдни дружини за издирване бедни болни;
  • Издържа девическо стопанско училище, за да даде образование и професия на девойки, които желаят да добият професионално образование и ги подготвя за добри домакини и майки;
  • Оказва помощ на бедни момичета, като им дава безплатно образование, училищни материали и облекло;
  • Урежда трапезария за бедни ученички и др.

Отначало дружеството, като всяко ново начинание, се посреща с недоверие, но с неуморната си дейност, то се разраства и получава по-широка подкрепа.

С практическата си работа в областта на социални грижи, насочени към децата, с откриването на професионално девическо училище, с грижите за майки-родилки и детските дневни домове, „Пробуда” се оформя като организация, носителка на здравата женска мисъл и амбиция. През 1929 г. за председател на дружеството е избрана Зора Азманова.

Интересни спомени за старозагорското девическо професионално училище разказва една от неговите възпитанички – Димитрина Михайлова Неделчева.

„През 1932 г. постъпих като ученичка в „Пробуда”, а през 1933 г. училището ни се премести на ул. „Цар Калоян” №55, зад днешната Съдебна палата. По него време сградата не съществуваше. Там беше затворът на Стара Загора, вече съборен, и аз всеки ден минавах през купчините камъни и пръст до 1935 г., когато завърших.

В „Пробуда” беше интересно! Изучавахме теория и практика на дамското и детско облекло, всички видове бродерии, включително дантели, филе, толедо и филтире. Освен това изучавахме общообразователните предмети: български език, търговско сметководство, политическа икономия, материалознание, хигиена, пеене, гимнастика, готварство, модерно домакинство, отглеждане на кърмачето, религия и естетика.

В „Пробуда” имаше голяма дисциплина: зимна и лятна униформа и вечерен час. Прическа – до средата на ушите или дълга, на плитка.

Училището се издържаше от такса 1600 лв. на година от ученичките. А имаше и бедни момичета, които бяха освободени от таксата, обаче изработваха повече предмети за изложбата-базар, която се провеждаше всяка година на Петровден. През  годината се изработваха бродирани блузи, карета, покривки за маси, спални гарнитури с бяла бродерия или филтире, кърпички с фини дантели и много други предмети. Изпитните рокли на абитуриентките красяха стените на изложбения салон в театъра. Всичко се изкупуваше. Старозагорският елит не пропускаше възможността да се наслади на красивите предмети. Събираха се големи суми от членките на дружеството при коледуване и лазаруване. Любимият ни учител по пеене Тодор Пъндев подготви оперетата „Девойчето и дванадесетте месеца” по текст на Калина Малина, а музика – Т. Пъндев.

Учебната година завършваше с изпит, а абитуриентките с матура, след което се стажуваше 1 година (неплатен труд), а след това се полагаше втори изпит – майсторски, който не беше задължителен. Свидетелството се получаваше след навършване на пълнолетие.

Това се отнасяше само за времето, когато „Пробуда” беше частно училище.”

 С разностранна си 17-годишна дейност женското културно-просветно благотворително дружество „Пробуда” оставя следа в старозагорската история.

Ваня Донева, историк