Сръчковци измайсториха над 300 мартенички

За поредна дванадесета година НЧ”Свети Климент Охридски 1858г” проведе конкурс за изработване на оригинални мартеници.

В деня на Баба Марта председателят на читалището д-р Иван Аяров благодари на директорите и преподавателите, който се отзоваха на поканата за участие в конкурса: СУ” Иван Вазов”,ОУ” В.Ханчев”,ОУ” Н.Лилиев”,НУ”Д.Благоев”,”ПГ”Мечо Пух”,СУ”В.Левски”.

Раздадени бяха, както индивидуални награди така и награди за общи табла.

Индивидуални награди получиха Катерина Малчева Георгиева,Теодора Драгнева, Доника Веселинова, Ива Начева, Ивелин Митков,Иван Петров, Габриел Кавалджиев,Сияна Янева, Божидар Кънев, Вероника Стоянова, Румяна Стоилова, Веселин Вълев, Ана Мария Альошева, Ива Костова, Николай Киков, Даниел Желязков, Дебора Тенева, Димитър Запрянов,Илияна Бонева,Иван Желев, Ваяна Копривчина.

Децата възторжено посрещнаха баба Марта. Тя им разказа легендата за мартеницата,  завърза мартенички на всички деца и ги погали по главичките. Усмихната и развеселена, Баба Марта  им пожела да са здрави и засмени, румени и честити .Всички сръчковци получиха специална грамота за участие,  подаръчета и лакомства.

Иван Аяров връчи почетни юбилейни значки „160 години НЧ”Свети Климент Охридски 1858г” на учителките Маргарита Цекова, Виолета Димитрова, Христомира Грозева, Диана Неделчева, Мария Апостолова от СУ”Иван Вазов”,Виолета Димитрова от ОУ”В.Ханчев” и Димитринка Костова от ОУ”Н.Лилиев”, които са партньори в многоликата дейност на читалището.

Конкурсът завърши с българско кръшно хоро, което поведе председателят на читалището, а до него  баба Марта, заедно с всички деца и родители.

Снежана Аврамова