Още два неучебни дни за учениците в Стара Загора

С писмо до министъра на образованието кметът Живко Тодоров търси възможност за обявяване за неучебни на следващите два дни (1 и 2 март 2018 г.) за всички училища на територията на община Стара Загора.

След обсъждане на актуалната ситуация в района на Стара Загора, очакваните ниски температури и прогнозите за влошаване на времето през следващите дни, както и по настояване на директорите на училищата, съгласувано с Регионалното управление на образованието, административното ръководство на общината и кметът Живко Тодоров взеха решение да настояват пред Министерството на образованието да бъдат отпуснати още 2 неучебни дни за учениците.

Като причина се изтъква необходимостта от запазване живота и здравето на децата, както и обстоятелството, че местната власт изчерпа възможностите, които й се предоставят по закон за обявяване на неучебни дни.

Така първият учебен ден след ваканцията ще бъде 6 март 2018 г., вторник.