Стихчета за Баба Марта

БАБА МАРТА БЪРЗАЛА

Баба Марта бързала,

мартеници вързала:

морави, зелени

бели и червени.

Първом на гората-

да листят листата.

И да дойдат всичките:

щъркелите, птичките,

първият певец,

Косер хубавец.

После на градините-

да цъфтят гиргините

и латинки алени,

и божури шарени.

Ябълки да зреят,

круши да жълтеят.

А пък на дечицата

върза на ръчицата

мартеници чудни

със ресни червени,

да са ранобудни,

да растат засмени.

 

НА БАБА МАРТА

Елин Пелин

Плети, плети, бабо Марто,

Изплети ми мартенички,

Да ги вържем на ръчички,

Да излезем на полето,

Да наберем иглика,

Кукуряк и минзухарче,

Да посрещнем гостенките –

Лястовички бързокрили,

Кукувица самотница

Кърко-щърко жабара,

Че ни водят пролетта,

Да натопли земята,

Да разтупка сърцата.

 

МАРТИНО ХОРЦЕ

Веса Паспалеева

На хорцето всички!

Дайте си ръчица,

с песен да посрещнем

Марта хубавица!

Ако е сърдита,

в миг ще се засмее,

щом като ни чуе<

радостно да пеем.

Мартенички пъстри

всеки да си върже,

цвете да напъпи

сред лехите бърже!

 

МАРТЕНИЧКИ

Веса Паспалеева

Мартенички! – Светъл знак

на пробудената пролет.

Във гората кукуряк

ни се е засмял отколе.

С мартенички по света

всякой си ръката кичи.

Кой не чака пролетта?

Кой цветята не обича?

Мартенички! – Светъл знак

на пробудената пролет.

Колко слънце и възторг

блика в сините простори!

 

МАРТЕНИЧКИ БЕЛИ, БЕЛИ И ЧЕРВЕНИ

Петя Йорданова

Мартенички бели,

бели и червени,

де и как сте взели

багрите червени?

Пролет щом ви зърне

тука при децата,

бързо тя ще върне

птиците в гнездата.

Храсти разцъфтели,

листите зелени.

Мартенички бели,

бели и червени.

 

БАБА МАРТА

Весела Ангелова

Баба Марта откъде ли

пак намери сто къдели?

Как можа от тез къдели

да направи куп модели?

Казват, има тя отмяна –

внучка пъргава, засмяна.

Ден и нощ преде, завързва,

никой не подмина, бърза

тя на баба да помогне,

та навреме пак да смогне.

Мартенички дето върже,

там се радва всичко бърже.

Нищо, че е тъй красива,

нека вече си отива.

 

НА ЗЕЛЕНАТА МОРАВА

На зелената морава

Баба Марта днес раздава

мартенички, мартенички

за големи и мънички.

Щом дочуха новината,

в миг дойдоха от гората

Кумчо Вълчо със Лисана,

Заю Баю и Мецана.

Катеричката добричка,

веселата кукувичка,

дългоухото магаре —

всичките отбор другари.

А когато на редици

долетяха всички птици,

със свойте хубави премени

те ги срещнаха засмени.

И на всички, и на всички

подариха мартенички.

 

БАБА МАРТА

Баба Марта троп-троп-троп

бърза през горицата

мартенички цял вързоп

носи на дечицата.

Бабо Марто, чик-чирик

вика и врабченцето,

мартеничка ми вържи

пъстра на вратленцето.

 

БАБА МАРТА СЪРДИТА

Баба Марта сърдита

Кукуряка попита:

— Де е твойто сестриче,

мъниното кокиче,

че го няма тъдява

утром рано да става?

— Мари, Марто, къде е —

ей го де се белее.

Сгушило се и чака

бръмбарите в трънака.

Аз го викам — не чува,

като че се надува.

Вчера рано в гората

търсиха го децата.

Днеска пусти ергени

свиха китка от мене,

а пък то е, горкичко,

в снеговете самичко.