Обучават млади хора за бъдеща реализация в Стара Загора

В началото на май в Стара Загора ще се проведе обучителен курс по проект  „Неактивни младежи в нужда“, съобщи Радост Овагимян, ръководител на Превантивния център по зависимости към Община Стара Загора. В него ще участват представители на България, Уругвай, Македония и Гърция.

„В периода 5-10 февруари 2018 г. членове на СНЦ „Академия на успеха“ Стара Загора,  заедно с представител от Превантивен център по зависимости присъстваха на встъпителна среща по проект „Неактивни младежи в нужда“ (NEETs in NEED) N 2017-2954 финансиран от Европейската Комисия, по програма Еразъм +, Ключова дейност 2. Срещата се проведе в Монтевидео, Уругвай и освен българските участници, включваше представители на домакините, Македония и Гърция“, разказа Овагимян.

Срещата е част от проект „Неактивни младежи в нужда“, който има за цел да активира млади хора, които не са заети на трудовия пазар и не са в процес на обучение, както и да им помогне за бъдеща реализация в трудов и обучителен план.

По време на встъпителната среща е взето и решение да бъде създадена онлайн платформа в помощ на неактивните млади хора.