Омбудсманите по общини и националният омбудсман – заедно с обща инициатива

Успешно приключи проведената първа работна среща за годината на обществените посредници по общини и Националния омбудсман  г-жа Манолова, на която присъства Надежда Чакърова-Николова – обществен посредник на Стара Загора. Те се обединиха за обща инициатива за безплатна детска градина за 5 и 6 годишните – задължителната предучилищна подготовка, за която общините плащат от бюджета си или  родителите в някои общини плащат под формата на такси за храна заради възможностите, които дават промените в ЗМДТ,  въпреки че в чл. 40 от Закона за народната просвета е разписано, че тя е безплатна и не се дължи такса. Местните обществени посредници и националният омбудсман твърдо подкрепят идеята за задължителната предучилищна подготовка, защото това е доказан механизъм за превенция на отпадането на ученици и ще внесат предложения за промяна в законодателството, защото тя трябва да бъде абсолютно безплатна.
Подготвяме предложение за промени в ЗМСМА, които да бъдат внесени на срещата през месец април – за отпадане на квалифицираното мнозинство от 2/3 при избора на обществен посредник по места, защото това се оказва висок праг при вземането на решения за избор на местен омбудсман, а дейността им по общините е изключително важна, защото са пряката връзка между граждани и местни власти, както и делегирано държавно финансиране за дейността им, за да не бъдат зависими от общинските бюджети. За внасяне на предложенията за промени е насрочена кръгла маса на местните и националния омбудсман, ще бъдат поканени и народните представители от Комисията по регионална политика, НСРОБ, както и министъра на МРРБ г-н Николай Нанков.
Обсъдиха се теми, изведени като повтарящи се проблеми по общини свързани със Закона за гражданската регистрация, Закона за опазване на селскостопанското имущество и се набелязаха действия за подобряване на някои нормативни актове, обмениха се работещи и успешни практики.
Обществените посредници изявиха подкрепа и готовност за съдействие и за кампанията под патронажа на Националния омбудсман – за помощ към българските пенсионери „Великден за всеки – 2018“, традиционно насочена към подпомагане на нашите майки и бащи, които остават извън определения от правителството регламент за получаване на великденски надбавки.
В Стара Загора, за близо четири месеца институцията на местния обществен посредник Надежда Чакърова е сезирана с 61 сигнала от граждани, 53 са приключени успешно, останалите са в процес на разглеждане. Сигналите са в различни области – административно обслужване, проблеми с етажна собственост и общински жилища, осигуряване на по-голям брой места за паркиране на хора с увреждания – граждани притежаващи МПС със съответен инвалиден талон и стикер, казуси за неизплатени възнаграждения и отнасянето им към фонда за гарантиране на вземанията и НОИ, маршрути на обществения транспорт, поземлени имоти, доставчици на обществени услуги, ВиК и ЕVN. При засилен интерес от гражданите премина организираната съвместна приемна през февруари с председателя на ОбС Стара Загора, което доказа с резултатите си полезността на тези съвместни инициативи. През месец март предстои да се проведе такава и със секретаря на Община Стара Загора на адреса на приемната на обществения посредник, която ще бъде своевременно обявена за информация на заинтересованите граждани.
Надежда Чакърова – Обществен посредник на територията на община Стара Загора