Диалогът между родители и деца и родители и учители ще реши проблемите в детските градини и училищата

Не монтирането на наблюдателни камери в детските градини и училищата, а непрестанният добронамерен диалог между родители и децата им и родители и учители, ще реши проблемите в образователните институции. Това беше заключението на проведената на 19 февруари 2018 г. среща на родители, учители и директори на детски градини и училища, на  граждани и длъжностни лица, организирана от общинския съветник Янко Янков.

Поводът е проведена, седмица преди това, среща в Община Стара Загора по горещата тема за проблемите преди всичко в детските градини. Тя беше инициирана от група родители, сред които и само една „потърпевша“ майка. От проведения близо двучасов разговор тогава  се изясниха някои от „тесните“ места в организацията и управлението на детските градини. Също стана ясно, че някаква много активна софийска инициативна група лансира като панацея идеята за повсеместно монтиране на наблюдателни камери, които да дебнат учителите – „демони“, които поради ред причини не могат да овладеят нервите си и  си го изкарат на дечицата. Тази група се разнася из големите градове в страната и организира протести. Такъв ще се проведе и в Стара Загора.

Неуморимият Янко Янков съобщи на срещата, че е провел редица разговори с директори и педагози, разучил е законите, получил е официални справки от отдел „Образование“ за брой деца, брой групи, натоварване на учители и възпитатели и пр. Според  него първият основен проблем е неспазване на регламента в група да има 24, максимум 26 деца. Факт е, че има групи в най-желани детски градини с по 35-38 деца, което затруднява провеждането на педагогическия процес, за сметка на други градини (No 31 и 35), където поради липса на малчугани не могат да се сформират групички. Другият проблем според старейшината е „прегряването“ на малките ученици, които учат целодневно и изморени нямат желание и интерес към нищо. Янков сподели становището на учители, че трудно се работи с деца със СОП (специални образователни потребности). Той и те настояват за назначаване на ресурсни учители и психолози, които да работят индивидуално с този вид деца и ученици.

Научен поглед върху коментираните проблеми хвърли проф. Жанета Стойкова, преподавател в Педагогическия факултет на Тракийския университет. Тя потърси и изложи генезиса на „горещите теми“, като се мотивира и с наскоро проведена анкета със студенти дипломанти, на които им предстои държавна практика. Според проф. Стойкова тревожна е преди всичко агресията, която се проявява на различни места и в различна степен. Безпокои я нарастващото невъзпитание на децата, отдавна сваленият възрожденски ореол на учителя и заради инцидентни случаи – масовото му демонизиране.

Изключително важно е с какъв брой деца се извършва педагогическият процес и затова той следва да отговаря на нормативните изисквания. В противен случай учителите и възпитателите изпълняват само „физическо обгрижване“ на възпитаниците си. Трябва да се направи всичко възможно за съобразяване на отговорността и новите позиции на педагога в обществото. Поради ниския авторитет на учителската професия, при направената анкета само 10% от студентите желаят да упражняват професията си. Явно тук не става дума за ниско възнаграждение, тъй като стартовата заплата на специалист без нито ден трудов стаж е 760 лв.

Проф. Стойкова заяви, че дори само поставяне на въпроса за монтиране на наблюдателни камери е аномалия. Такива средства се използват за предотвратяване на престъпления в банки, военни обекти и пр. Не камерите водят до промяна на обществените нагласи, а съзнанието за взаимно уважение най-напред в семейството, а след това и в общественото пространство. Трябва да е ясно, че родителите са партньори на учителите в детските градини. Те могат и трябва да присъстват  и участват в занятията на групите.

Присъстващите, които взеха отношение по коментираните теми, бяха категорични срещу наблюдателните камери. Всъщност, резултатите от направените по темата анкети в 12 детски градини показват, че 46% от родителите са за камери, а 54% против. Само 7% от учителите и непедагогическият персонал допускат да бъдат наблюдавани с камери. Сред споделените практики бяха посочени факти, че младите родители водят децата си в детските градини, за да ги възпитават учителите, тъй като те са вдигнали ръце от тях. За съжаление  много от дечицата нямат елементарни навици. Много от 3-годишните не могат да говорят, защото с тях не се говори вкъщи; не могат да се облекат, да се хранят самостоятелно, да стоят прилично, да не се бият и плюят и пр. Студентите не желаят да работят това, за което учат, защото не умеят да работят с децата. Факт е, че голям процент от тях следват 4 години само за да имат завършено висше образование, а не защото всецяло се стремят към тази много отговорна и деликатна професия.

Ресорният зам.-кмет Иванка Сотирова сподели резултати от проведеното преди дни национално съвещание, организирано от Министерство на образованието и науката по коментираната тема. На форума е заявено категоричното „не“ на камерите в детските градини и училищата. КТ “Подкрепа“ е обявила стачна готовност, ако продължи демонизирането на учителите. Според Сотирова „проблемът дойде от делегираните бюджети и установеното правило „парите следват детето“. Констатацията е, че основната причина за някои неблагополучия в образователните институции е нарушения диалог и загубеното доверие между родители и деца и  родители и учители. Изходът е всеки според силите и възможностите си да помогне за възстановяване на това доверие и партньорство.

В Стара Загора няма, за радост, случаи на драстични нарушения на наредбите и правилниците. За 2017 г. в Общината са постъпили само 3 жалби от граждани, на  които веднага е реагирано. Ежегодно се увеличава размерът на средства за подобряване на материалната база. Абсолютно всички детски ясли са реновирани.  От всички 27 общински детски градини остават 3, на които да се извърши основен ремонт. Възнаграждението на учителите нараства възходящо. Предстоящо е подпомагането на педагогическата работа на  учителите. Обмисля се разкриване на училище за родители.

Янко Янков се закани, от следващата учебна година да не допусне броят в групите в детските градини  да надминава изискуемия по стандарт  до 24 деца. В Община Стара Загора 4100 деца  посещават 160 групи.

Росица Ранчева