Диалогът между родителите и учителите е гаранция за сигурността на децата в детските градини

Постоянният диалог и взаимното доверие между родителите и учителите в детските градини са гаранция за сигурността на най-малките граждани на Стара Загора, които се възпитават и отглеждат в общинските детски градини. Това беше категоричният извод след 90-минутно обсъждане на казуса между родители и директорите на всичките 27 детски градини на среща, която се състоя на 12 февруари 2018 г. в Община Стара Загора.

Поводът е нелицеприятният инцидент в детска градина в Бургас. Причина за срещата  е инициативата на родителя Мирослав Илчев, обсъдена с градоначалника Живко Тодоров. Поради важността на проблема кметът организира срещата дебат, която ръководи ресорният заместник-кмет по образованието Иванка Сотирова.

Заинтересованите присъстващи родители са поканени и самоорганизирани чрез фейсбук, където са обменяли информация, становища, предложения. Почти без изключение те заявиха, че не присъстват на форума, за да нападат или обвиняват директори и учители, а превантивно, за да не се стига до инциденти. Макар и единични, и родители и директори споделиха, че има случаи и в нашите детски градини на повишаване на тон или заплахи, но незабавно се вземат мерки и се следи да се спазват абсолютно нормативните изисквания.

Любка Иванова, директор на Детска градина „Райна Княгиня“ и председател на Регионалното сдружение на директорите на детските градини увери родителите, че „това което видяхме в Бургас е недопустимо. Освен дисциплинарна, би следвало тези недобросъвестни служители да получат и съдебна санкция“. Тя информира родителите, че всички учители имат магистърски образователни степени, т.е. имат нужната квалификация. Освен това има точкова система, по която те периодично се оценяват, което пък се отразява на възнаграждението им. Т.е. въпросът е не дали са добри професионалисти, а дали са добри и всеотдайни хора. Поне голяма част от колегите й притежават това безценно качество. Според Любка Иванова предложението за видео наблюдения в детските градини не е панацея и няма да реши евентуални проблеми, възникнали с децата. Проблемите се решават само и единствено с много добронамерени срещи и диалог между родители и учители.

И други директори подкрепиха изявлението на Любка Иванова. Към това те прибавиха и личната морална  отговорност на родителите и учителите при отглеждане на децата.  Ресурс за по-спокойна работа е намаляване на броя на децата в групите. Оптимално той трябва да бъде до 25. Изказаха се становища, че родителите имат предубеждения, както към някои детски заведения, така и към учители и директори, което не е в тяхна полза. Освен диалога е нужно взаимно доверие. Въвеждането на видеоконтрол може да респектира младите учители за толерантно отношение и внимание към децата. При направената преди дни проверка се оказва, че камери за външно наблюдение и в коридорите има на детските градини номера 1, 4,6, 8, 10, 13, 17, 21, 24, 26, 34, 35 и 66.

Зам.-кметът Сотирова заяви, че според нормативните документи, камери могат да се поставят във всяка детска градина, и това не е проблем на Общината, но само при писмено съгласие на всеки  родител за всяко дете и от всеки служител в детското заведение.  Поради това в срок до 19 февруари 2018 г. във всички общински детски градини на Стара Загора ще се проведат анонимни анкети с родителите за или против поставянето на камери за видео наблюдения във всички помещения на съответната детска градина. След обобщаване на резултатите, инициативната родителска група ще бъде уведомена и ще се пристъпи към организиране на подобна среща в много по-голям формат.

Росица Ранчева