„Любовна лотария“ предлагат младежите в Стара Загора

Младежки общински съвет Стара Загора организира редица прояви свързани с Деня на любовта и виното – 14-ти февруари, и втория етап на националната антиспин кампания „Моето здраве е мое право!“ . Акцентът на кампанията e поставен  върху любовта, сексуалното и репродуктивно здраве,  толерантността, виното, информираността, традициите и диалога между хората.

На 13 февруари от 19:30 часа в залата на  Младежки дом,  клубовете „Дебати“ към Центъра за подкрепа за личностно развитие, ПГВМ „Ив. П. Павлов” и ПГАГС „Лубор Байер”, клуб „Млад журналист”, Младежки общински съвет и вокална студия „Траяна глас” канят на среща озаглавена  „Да попеем и поговорим за любов”.

На 14 февруари от 12:00 до 13:30 ч., пред Универсалния магазин, до култовото място за срещи – Часовника, младежите  ще предложат  послания за любовта и виното, блицвикторина и забавни игри с минувачите.

Информационната превантивна  акция „Любовна лотария” включва разпространение на специално изработени лотарийни билети с печалби: презервативи, информационни материали, прегръдки, валентинки, сърчица, стихотворения за любовта, балони. На този ден  граждани могат да оставят своите послания на специално поставени табла  за любовта и безопасно сексуално поведение; всички желаещи могат да си направят и  „Снимка в сърцето“ в специално изработено сърце. Под мотото  „Остави своите стъпки на пътеката на любовта” те ще могат да нарисуват  цветни тебеширени сърца, очертани по стъпките на различни двойки.

Младежите ще проведат и блицанкета за заблудите и митовете, свързани със ХИВ/СПИН.

Всеки желаещ  може да изследва своя ХИВ статус по време на уличната кампания в мобилен кабинет на КАПКИС по време на проявата.

Кампанията ще завърши с Флашмоб зад Универсалния магазин.