2381.17 линейни метра с 3313 архивни фонда съхранява Държавен архив Стара Загора

„Към 1 януари 2018 г. общата фондова наличност на Държавен архив Стара Загора възлиза на 2381.17 линейни метра с 3313 архивни фонда (2250 учрежденски и 189 лични) с общ брой 183333 архивни единици, 494 частични постъпления и 2464 спомена. Застрахователният фонд се състои от 100518 негатива“. Това съобщи на брифинг Галентин Караславов – директор на институцията,  която е териториално звено към Държавна агенция архиви. „Фондът на Българска фотография“ се състои от 8 описа 16221 архивни единици и над 130 000 кадъра негатив. За периода 2012 – 2017 са дигитализирани 2559 дигитални обекта с 8886 мастер образа, с обем 456.19 ГБ. До края на 2018 г. ще бъде извършена дигитализация на 126 дигитални обекта с 1042 мастер образа“.

През 2017 г. Старозагорският държавен архив чества своята 65-годишнина. Той е сред първите 12 създадени в България през 1952 г. През същата година е приет първият учрежденски фонд на Тютюнева фабрика „Слънце“ – Стара Загора, съдържащ и техническа документация. Обслужен е и първият читател.  Първият регистриран личен фонд е на легендарния поп Минчо Кънчев, приет през 1955 г. Най-старият съхранен архивен документ  е от 1861 г. Това е протоколна книга на НЧ „Развитие“ Чирпан.

Държавният архив Стара Загора осъществява подбора, комплектуването, регистрирането, обработването, съхраняването и предоставянето за ползване на определените за постоянно запазване документи на областната администрация, на общините на територията на Старозагорска област, на териториалните структури на държавните органи и на други държавни и общински институции, организации и значими личности от местно значение, както и научно-методическото ръководство и контрол на организацията на работата с документите в деловодствата и учрежденските архиви, тяхното опазване и използване.

Директорът отчете, че през изминалата година са направени 37 контролно-методически  проверки във фондообразователите, които са под държавна и общинска шапка. Направени са 140 предписания по отношение на деловодната дейност и съхраняване, от които 70 са изпълнени, а останалите в процес на изпълнение.  Изготвени са 30 нови и актуализирани номенклатури на делата във фондообразователите. През 2017 г. са комплектувани общо 10 учрежденски фонда, от които 5 на ликвидирани фондообразователи на територията на областта, 2 са регулярните постъпления и 3 дарения на лични фондове – Нино Луканов, който е предал второ постъпление от своя личен фонд и на Димо Павлов Новаков, което е със 130 архивни единици в обем от един линеен метър и обхваща периода от 1915 до 2016 г.

Развита е активна популяризаторска дейност  чрез публикации за 150 години читалищна дейност в град Чирпан, спомените за незабравимата актриса Вяра Дикова,  150 години от освещаването на храм-паметника в Шипка и др. Подготвени и експонирани са 7 документални изложби – четири самостоятелни и три съвместни – „Старозагорски читалища – мост между епохи, времена и нрави“, „150 години читалищно дело в Чирпан“, „Съхранено за поколенията – 65 години Държавен архив Стара Загора“, „60 години Зоопарк Стара Загора“, „50 години Фестивал на оперното и балетното изкуство в Стара Загора“, „85 години от рождението на актрисата Вяра Дикова“. За 12-то поредно участие в Нощ на изкуствата  е представена изложба за чирпанския кмет Стоян Гатев Моллов по случай 160 години от рождението му.

Във връзка с европейското председателство на България през 2018 г. Архивът, съвместно с Община Стара Загора, Регионален исторически музей, Регионална библиотека „Захарий Княжески“ и Градската художествена галерия ще участва в художествена изложба „С български дух и европейска мисъл“. В нея ще бъдат представени над 60 жители на Стара Загора, които са допринесли за икономическото, културното и  историческото развитие на града. Едно от изискванията, за да присъстват в изложбата и в същото печатно издание е, да са завършили в чужбина. Държавният архив ще участва с 10 имена: фармацевта Димитър Бойдашев, юристите Добри Стефанов Ханджиев, Сава Мутафов, Велико Ангелов Попов  и Коста Ципоранов,   музикалния педагог и учител  Михаил Кочев, инженера Марин Ставрев Боев, д-р Никола Емфеджиев, проф. Андон Пейчев Геров, на стоматолога, обществен деец и три мандата кмет на Стара Загора Йордан Капсамунов, арх. Желязко Рашев, фармацевт Пенка Динева Боева  и арх. Христо Димов.

2018 г. започна с веществено-документалната изложба „Спомен за кмета“, по случай 110 години от рождението на Йордан Капсамунов.  За предстоящата Нощ на изкуствата Архивът ще вдигне изложба  посветена на 130 години от рождението на Кольо Стефанов Лисичев – известен старозагорски общественик, зам.-кмет от преди 9 септември 1944 г., популярна за времето си личност.

Сред приоритетите продължава да бъде дигитализацията на архивните документи.

През отчетната година 90 потребители са ползвани документи от архива. Почти още толкова са потърсили устни справки за местонахождение на документи. Сред тях са и доста чужденци, които дирят корените си.

Преди 12 години в институцията са работили 16 специалисти. Сега техният брой е 5.

От 3 години Държавен архив Стара Загора връчва Грамоти за най-добър читател, най-добър дарител и приятел на архивите. Отличието за най-добър читател получи Слава Драганова – директор на Библиотека „Родина“, която 9 пъти е работила по 15 фонда и е използвала 150 архивни единици. Грамота за дарител получи Нино Луканов направил второ дарение от снимки от дейността на Драматичен театър „Гео Милев“ и други културни събития. Като  приятели на Архива за 2017 г бяха удостоени с грамота Телевизия „Скат“ Стара Загора, вестник „Старозагорски новини“ и журналистът Христо Христов.

Росица Ранчева