Митрополит Киприан: “Старозагорският епархийски съвет реши договорът за дарение на Община Стара Загора на Старозагорската митрополия да се реализира след представяне на идеен проект за реконструкция на сградата“


На 6 февруари 2018 г. Старозагорският митрополит Киприан организира спешна пресконференция, за да представи лично решението на Старозагорския епархийски съвет, взето час преди брифинга. Поради важността на становището го представяме без редакторска намеса. То е отправено към кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров и в него се казва дословно следното:

„Уважаеми господин Градоначалник,

С настоящето искаме да изразим нашата лична, така и на Старозагорския епархийски съвет благодарност, за Вашето предложение и решение да бъде дадена  на Старозагорската света митрополия сградата на бившата Митрополия, находяща се на върха на парк „Митрополит Методий Кусев“.

Сега, след изчакване на становището на Старозагорския областен управител за законосъобразността на горното решение, предстои подписването на самия договор за дарение. Ние, заедно с подведомствения ни Старозагорски епархийски съвет, отново задълбочено обсъдихме въпроса, вземайки предвид, както самото историческо решение, така и вълнението на онези наши братя и сестри, които нямайки нашето разбиране, противостоят на  мъдрото и законосъобразно решение на Старозагорския общински съвет.

Ето защо след дълги разсъждения ние, съвместно с членовете на Старозагорския епархийски съвет, в заседанието си на 06.02.2018 г., протокол No2, отечески и боголюбиво, като съединихме и едното и другото в едно, за да не оставим нито кротостта слаба, нито строгостта жестока, решихме да Ви помолим, подписването на договора за дарение, съгласно Решение на Общинския съвет Стара Загора от 31.01.2018 г. да се реализира след представяне на идеен проект за реконструкция на сградата, предмет на дарението, който ние ще подготвим в срок от 3 месеца.

Това наше искане е продиктувано от желанието ни да покажем на старозагорската широка общественост, че както Старозагорската света митрополия, така и Община Стара Загора, са готови не само да приемат мнението на православните християни и на гражданите, но и винаги да се вслушат в гласа на разума.

Ваш в Христа Господа усърден молитствовател,

на Старозагорски епархийски съвет

председател

Старозагорски митрополит Киприан“

(Следват подписите на епархийските съветници)

За да има коректни отношения между църквата и медиите, митрополитът помоли да се публикува информация от и за Старозагорска митрополия тогава, когато има упълномощено лице от митрополията да кореспондира с журналисти и се получат официално от Старозагорската епархийска канцелария съответните документи, които следва да се публикуват и оповестяват. Целта е да не се нарушава общественият и духовен мир на взимното общение.

„И нека всички да бъдем в едно – единомислие и единодействие, защото както вие (журналистите б.а.) сте нужни на обществото, но и църквата, която е крепителка, също е нужна на обществото, каза владиката. – И тя следва да бъде почитана, така както са я почитали нашите  предци, тези, които са отдали живота си за нашата православна вяра и за всички старозагорски мъченици, които са отдали  живота си в името на православната вяра, в името на Бога, в името на своя народ.

Нека Бог да помага на всички ни, да бъдем единомислени и единодействени в полза на нашето общество“!

Росица Ранчева