Напредва ремонтът на емблематичното за Стара Загора Аязмо

Поради изключителния интерес на всички старозагорци към благоустрояването на сакралния парк „Митрополит Методий Кусев“ – Аязмото, dolap.bg потърси актуална информация от ръководителя на проекта инж. Веска Узунова, директор на Дирекция „Строителство и инвестиции“ при Община Стара Загора. Оказа се, че документацията за реновирането е събрана в седем огромни папки, които почти всяка седмица на разширено съвещание, се отварят от инвеститора и изпълнителя, за  контрол и отчет. Над 1600 са позициите в проекта.  Инж. Узунова заяви, че графиците се спазват, изпълнението на отделните дейности  се контролира ежедневно от назначения надзор и направените забележки се отстраняват веднага.

„Следим за всички процедури да се обективни и в съответствие с проекта, каза инж.Узунова.- По отношение на една от „горещите теми“ за санитарната експертиза за дървесните видове, мога да заявя следното: Паспортизирани са 2 800 дървета, основно около алеите, отбелязани са и дърветата с особен статут. В парка растат редки и уникални растителни видове, някои от които лично засадени от митрополит Методий.  Минали са обаче две години от изработването на проекта и естествено има промени в растителността. Затова екип от специалисти ландшафтни архитекти   – проектантът, инвеститорски контрол и инвеститорски надзор от общината и страничен специалист , представител на Съюза на ландшафтните архитекти минават, преглеждат и маркират дърветата и храстите сектор по сектор. За да бъде отстранено дадено дърво, се издава конкретно разрешение -заповед, подписана от кмета“.

В потвърждение на думите на г-жа Узунова е и констатацията на „гражданския контрол“ от лица, които ежедневно посещават Аязмото. Становището е, че на всяко отрязано дърво ясно личи, че е болно или старо и е маркирано.

От самото начало на дейностите, много внимателно бяха отстранени и запазени плочниците от алеите. Там където подземната инфраструктура е изпълнена, плочите се почистват и се монтират отново. Така изглеждат вече две алеи на Малкото аязмо. Там където има недостиг на материали, т. е. плочите са загубени или похабени, респективно се доставят нови от Мандра баир.

Към 1 февруари 2018 г. в Малкото аязмо са  положени поливна система и кабелите за алейно осветление, каквито досега там не е имало. Издигнати са вече  пилоните за осветителните тела. Строителят предлага в съответствие с техническата спецификация какви тела иска да монтира. Предложението се разглежда и одобрява от проектантите и инвеститорски контрол  и тогава започва изпълнението. Всеки материал, който се влага, подлежи на такова съгласуване и одобряване. Има решение за изграждане на вело алея на мястото на съществуваща пешеходна алея. Тя тръгва от югоизточния вход (до ДНА), преминава по северния край, ще се слее с ново изграждащата се вело алея на източната паркова алея и ще стигне до фитнес площадката на открито.

В голямата си част дейностите в Малкото аязмо са завършени. Остава да се прави подпорна стена към тротоарите, детски кът, подравняване на терена, затревяване и засаждане на нови дървета.

Според инж. Узунова, когато приключат дейностите  по Малкото аязмо, то ще бъде отворено, т.е. няма да се изчаква цялостното завършване на реновирането на парка.

На източната асфалтова алея е направено ушерение за повече паркоместа, почти изцяло са монтирани бордюрите, положен е основен пласт от каменни фракции и са оформени тротоари, положени са кабели за линейно осветление, пожарни хидранти и водопровод.

Продължава се със санитарната сеч в следващия участък, за което има специално подписано разрешение.

Ще бъдат положени общо над 12 км кабели за линейно осветление. Освен това ще има видео наблюдение.

Около „Кучешката градинка“ е направен  нов тротоар и върху него  се полага базалтовото покритие. Край тенискорта има ушерение за паркоместа.

От новата седмица ( 5 февруари 2018 г.) продължава интензивната работа по алеите към  и  около Летния театър. Отново ще се полага подземна инфраструктура – осветителни кабели, хидранти, наблюдателни камери и пр. Работи се последователно от изток на запад.

В района на „Жабките“ в момента се изгражда помпено съоръжение, което ще доставя вода на  шадравана „Жабките“, на шадраваните по каменната алея и ще се използва за поливане. Такова съоръжение, с подобни габарити, ще се направи и за водното огледало на върха на Аязмото.

След изграждане на помпеното съоръжение, фонтанът  на „Жабките“ ще бъде реконструиран в автентичен вид.  Бордовете  му ще бъдат облицовани с гранит.  Ще се ремонтират всички инсталации, в това число и цветето в средата на водното огледало. Фонтанът е по проект на скулптура Валентин Старчев.

От източния подстъп на района на „Жабките“ за първи път ще бъда изградена и рампа за по- лесно влизане в Аязмото на хора с физически проблеми и майки с колички.

„Всичко съществуващо, което е годно и в добро състояние, ще бъде запазено, каза Веска Узунова. – Това се отнася и за каменната алея, която започва от бюст-паметниците на Христо Ботев и Хаджи Димитър и свършва до църквата „Свети Теодор Тирон“. По нея не се предвижда цялостна подмяна на плочниците, тъй като са в добро състояние. Ще бъдат възстановени само компрометираните участъци, които са малко на брой. Ще се прекара В и К инсталация за каменните фонтани, които също ще бъдат ремонтирани. По стари снимки се вижда, че в тях също е имало пластика, а на гранитните стъпала е имало каменни саксии с цветя, които също ще възстановим. Ще бъде запазен турският къдъръм около църквата.

Шадраванът на върха на Аязмото ще се възстанови в автентичния първоначален вид. По снимки ще се възпроизведе и пластиката му, която беше открадната.

Ще има 12  декоративни чешми, 1200 пейки по алеите и на детските площадки. Сегашната паркова мебел се демонтира внимателно и ще се слага по села, където има необходимост. Всички решетки на оттоците, които се демонтират се предават на склад и след това могат да се влагат там, където е необходимо. Всичко, което  може повторно да се вложи се прибира за последваща употреба.

Не е уточнено още какви ще са осветителните тела и каква ще е парковата мебел,  сподели  ръководителят на проекта. – В момента се разработват моделите на пейките, които ще бъдат от дърво и метал“.

Ще има обособени автоматични поливни системи  на „Жабките“, на спортните площадки, на експозиционната поляна на върха, в Малкото аязмо.

Навсякъде  много добре са  маркирани терените, на които в момента се работи. Изпълнението на дейностите става с много и най-различна техника. В последно време се забелязва, че след приключване на работния ден, за да не се разнася прах и пепел, се извършва оросяване.

Следващите стъпки са реновиране на Алековия кът, детската площадка под летния театър, пространството около параклиса и фонтана, игрищата с околното пространство, детската площадка по западната алея и перголата с розите. Предстои изграждане на въжена градина на поляната под Кривите огледала, нова спортна площадка под „Хижата“ с кът с вело атракции и боулдъри, оформяне на места и поляни за пикник, заслони, както и на тоалетни към съществуващите сгради.
С цел запазване духа на парковата среда се предвижда възстановяване и обогатяване на дендрологичния състав в парка чрез подмяна на компрометираните видове. Редиците от кипариси по западната алея поетапно ще бъдат подменени, поради достигане на пределна възраст. Екземплярите от Източната туя ще бъдат попълнени с Кълбовидна туя с по-ниска и по-широка корона. Възстановяват се характерни гледки, групи, композиции от първоначалната визия на парковото пространство – саксиите с палмите по стълбите по главната алея, малко по-късно изградения розариум около шадравана с жабките, перголата с розите, пространството около паметниците и др.
Ще се създадат и нови тематични пространства като „Пътеката под кипарисите“- разположена западно от източната обходна алея, „Поляната с Кедрите“, „Поляната с Алепския бор“ и др. На поляната с Атлаския кедър, разположена западно от игрищата за бадминтон /бившия разсадник/, се намират най-интересните видове в парка – Pinus maritimа, Pinus ponderosa, Gimnocladus, Ginkgo biloba, Pinus halepensiis Brutia, Abies pinsapo и др. След провеждане на необходимите фитосанитарни мероприятия пространството ще се превърне в Експозиционна поляна.
Реставрацията и рехабилитацията на пешеходните алеи, тротоари, площадни пространства и стълби, ще се извършват само с автентични материали – каменни цепени плочи, гранитни павета и бордюри. Главните пешеходни алеи ще бъдат от асфалтобетон с финишен слой от подбрани фракции валиран филц.
Паркоустрояването, благоустрояването и подобряването на физическата среда на парк „Митрополит Методий  Кусев» се извършва в рамките на втория етап от реализацията на проекта „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора”, включен в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие. Той се реализира по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ и е на обща стойност 7, 052 млн.лв. с ДДС.

След проведена открита процедура по ЗОП за изпълнител е определен „Водстрой 98“ АД, гр. София. Срокът за завършване на предвидените строително-монтажни работи е 270 календарни дни. Стартът беше на 15 ноември 2017 г.

Общата площ на парка е 3200 декара, от които 60 хектара притежават статут на паметник на градинското и парково изкуство с категория „национално значение“.

Проектантите на проекта арх. Иван Киряков и ландшафтен архитект Корнелия Маторова са създали и поддържат редовно страница „Ремонт на Аязмото“ с подробности по ежедневните дейности и снимков материал.

Росица Ранчева