Започва ремонтът на Езикова гимназия „Ромен Ролан“ в Стара Загора

„По време на срочната ваканция, която е от 3 до 6 февруари 2018 г. Езикова гимназия „Ромен Ролан“ трябва да се изнесе от сградата си, за да започнат незабавно ремонтните дейности“. Това съобщи за dolap.bg ресорният зам.-кмет на Община Стара Загора Иванка Сотирова. “Най-голямото училище в града ще се преустрои в три сгради: СУ „Иван Вазов“, Първо ОУ „Георги Бакалов“ и ІХ ОУ „Веселин Ханчев“. В Първо основно ще учат деветте подготвителни паралелки, които са на целодневно обучение. В другите две училища ще се учи на две смени“.

Сега ІХ основно учи само първа смяна. В следобедните часове ЕГ „Ромен Ролан“ ще провежда там часовете по задължително изучавани предмети (ЗИП) и профилиращите предмети.

В момента се изготвя седмичното разписание, съобразено с новите сложни условия и сгради. Ръководството на училището трябва да се съобрази с натовареността на учителите. За съжаление, онези от тях, които работят с два-три випуска, ще се наложи да изминават разстоянието от Първо основно до училище „Иван Вазов“ .

За роменролановци вторият срок ще започне при новите обстоятелства. Намерението и нагласата е, новата учебна година за езиковата гимназия да стартира в обновената сграда.

Според проекта за реновиране външната архитектура на сградата с емблематичните плочи, ще бъде запазена. Топло изолацията ще се направи от вътрешната страна на коридори, класни стаи, кабинети и салони. Ще се смени изцяло дограмата. Помещенията под тавана, така наречените „гълъбарниците“, ще бъдат усвоени и превърнати в класни стаи. Причината за това е, че до 2020 г. всички училища трябва да преминат на едносменен режим, като в същото време  да отговарят на изискванията във всяко отношение – кубатура, осветление, отопление и пр. Ще бъде облагородено и дворното пространство.

В общия проект на сградата ще бъде ремонтирана изцяло и базата на  Астрономическата обсерватория „Юрий Гагарин“. Тя пребазира дейностите си в Международния младежки център и в Кариерния център.

Срокът за изпълнение на ремонта е 6 месеца, а стойността 2.2 млн лв.

Вече приключи ремонтът на Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“. Изготвят се документите за въвеждане на обекта в експлоатация. Сградата се почиства и подготвя за нормален учебен процес след края на срочната ваканция.

Успешно приключва ремонтът и  на Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван Петрович Павлов“. В обявените срокове продължава ремонтът на СУ „Железник“. Очакванията и настояванията са новата учебна година да стартира в реновираната сграда.

„По програмата за инфраструктура на образованието се предвижда през 2018 г. да започне ремонтът на още две училища – СУ „Иван Вазов“ и ІХ ОУ „Веселин Ханчев“, уточни зам.-кметът. – Те ще бъдат на инженеринг. Предвид сега пребазираните училища в тях, ремонтирането им ще започне след началото на новата учебна година.

Росица Ранчева