54 предложения ще разгледат старозагорските общински съветници през януари 2018

На предстоящото заседание на Общинския съвет Стара Загора, което ще се проведе на 31 януари 2018 г., ще бъдат разгледани 54 предложения. Това стана ясно на традиционната пресконференция на председателя на ОбС Таньо Брайков, проведена на 25 януари т.г.

„Януарското ни заседание ще бъде малко по-дълго и обстойно, защото ще разглеждаме най-важното предложение на Общинска администрация – Бюджетът за 2018 г. И тази година той е балансиран и консервативен. Размерът му е близо 108 млн. лева“, подчерта Брайков. Спазени са всички нормативни уредби. Проведено е общоградско обществено обсъждане. В голяма част при съставянето му са залегнали предложения, направени от кметовете и кменските наместници, неправителствени организации, среща с гражданите и пр. Приоритетни при съставяне на общинския бюджет са  културата,  образованието, поддържането на социалната и техническата инфраструктура, социалните дейности и спорта. Проектът на финансовия документ бе разгледан във всички комисии и приет от по-голямата част от тях. Вероятно ще чуем по време на сесията какви са мотивите на БСП да не го подкрепят“, допълни още Таньо Брайков.

Според председателя на старейшините, другата „гореща точка“ ще бъде поисканото от Старозагорската митрополия дарение на сграда на бившия ресторант „Аязмото“, частна общинска собственост.  Направените проучвания и проведените разговори са показали, че „няма да е рентабилно да се възстанови ресторантът, защото това ще означава да бъде отворен път за автомобили в парка, което определено няма да е добре за никого“, каза Брайков. В крайна сметка, Постоянната комисия по култура, туризъм и вероизповедения предлага сградата да бъде завършена в срок до 5 години. Освен музей на старозагорските митрополити  да има и природно-научна част, свързана с флората,  фауната и историята на парка. Освен това сградата трябва да бъде със широк достъп за гражданите и гостите на града. Финансирането на възстановителните дейности е изцяло от страна на Митрополията.

Местният парламент ще разгледа предложението за разпределение на жилищата от общинския жилищен фонд за тази година. Общината разполага с над 734 жилищни имота. От тях 34 са предоставени за ползване от Операта, Кукления театър и Драматичен театър „Гео Милев“, ЕГ „Ромен Ролан“ (3), СУ „Максим Горки“ (4); 11 жилищата са предвидени за временно настаняване при различен тип обстоятелства при крайна нужда, както и 11 за обезпечаване на евентуални обезщетения. Таньо Брайков припомни, че Общинският съвет е гласувал създаване на Временна комисия с председател Янко Янков. Целта е да се провери обстойно фондът от общински жилища и максимално ефективното му използване. Тя има срок за работа общо 6 месеца. Досега е разгледала внимателно доста голяма част от пакетите с документи на хората, настанени в общински жилища и е констатирала редица нарушения. „След като комисията приключи с проверката, на базата на направените протоколи от заседанията й, ще бъде направен разширен доклад с всички открити неточности, както и със съответните препоръки, които ще бъдат предоставени на вниманието на общинска администрация. С работата на съветниците ще станат ясни и слабостите в Наредбата, с която се отпускат общински жилища на гражданите и ще можем да я прецизираме“, каза председателят на ОбС. Според него резултатите от проверката ще бъдат „засечени“ и с Агенцията по вписванията, за да се провери правото на ползвателите да ползват общински жилища.

Предложение за паричен бонус към възнаграждението на кметовете и кметските наместници на малките населени места в общината е входирал кметът Живко Тодоров. 300 лева допълнително да получат избираемите, а 200 – назначените от администрацията управници. Допълнителното възнаграждение е за добри постигнати резултати.

Съветниците ще гласуват и План за противодействие на тероризма на територията на общината.

Росица Ранчева