Изложба и книга са част от събитията в Стара Загора за Европейската година на културното наследство

На 9 февруари 2017 г. представителите на Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз постигнаха предварително съгласие и през май определиха 2018 година за Европейска година на културното наследство (ЕГКН). Целта на тази инициатива е да се повиши осведомеността за европейската история и ценности. Да засили и развие усещането за европейска идентичност. Заедно с това да привлече вниманието към възможностите, които предлага културното ни наследство особено във време на предизвикателствата, пред които то е изправено – последиците от прехода към цифровите технологии, влиянието на заобикалящата среда и физическите въздействия върху обектите на културното наследство, както и незаконния трафик на паметници на културата. За Европейската година е предназначен финансов пакет в размер на 8 милиона евро. Представители на Европейския парламент ще могат да участват в качеството на наблюдатели в заседанията на националните координатори. Културното наследство има важни социално-икономически функции в Европа. Според оценки в сектора работят 300 000 души в ЕС, а още 7,8 млн. работни места са косвено свързани.

По идея на Община Стара Загора и Регионалния исторически музей в началото на месец март ще бъде представена веществено-документална изложба в музея и книга – биографичен справочник за старозагорци с национален и европейски принос. В процеса на работа към групата се присъединяват Художествената галерия, Регионална библиотека „Захарий Княжески“ и Държавен архив  – Стара Загора и професионалният фотограф Цветан Четъшки. Книгата ще съдържа близо сто имена на хора, европейски възпитаници, родени в Стара Загора в периода от Освобождението 1878 г. до 20-те години на ХХ век. Ще бъде с обем около 150 страници със съответни илюстрации – портрети, снимки, факсимилета от документи, с предговор и обяснение за начина на структуриране. Информацията в книгата ще е подредена хронологично, по дата на раждане на личностите. А Стара Загора има основание да се гордее със своите деца. Адвокати, индустриалци, поети, музиканти, художници, военни, химици, лекари, завършили своето образование и придобили научни степени в европейски училища и университети. Книгата се финансира от бюджета на Община Стара Загора. Ще се разпространява безплатно.

Културното наследство обхваща ресурси от миналото под най-различни форми и в най-различни аспекти. Те включват паметници, обекти, традиции, предавани познания и изражения на човешкото творчество, както и колекции, съхранявани и управлявани от музеи, библиотеки и архиви. Изложбата, книгата и поредицата от събития в Стара Загора и общината ще са продължение на работата за разкриване приноса на региона в европейското и световно културно наследство.

Dolap.bg ще информира за следващите прояви в годината на културното наследство.

Снежана Маринова