198 ученици са върнати в училищата на Община Стара Загора

„В изпълнение на Решението  на Министерския съвет за връщане на децата и учениците до навършване на 16-годишната им възраст в училищата, от началото на учебната година до сега, по документи за Община Стара Загора 198 деца са върнати в училищата“. Това съобщи за медията ни ресорният зам.-кмет Иванка Сотирова. – “По данни на ГРАО първоначалният брой на необхванатите ученици беше 2400. Оказа се, че голяма част от тях не са в България. Вероятно има още деца за връщане, но процесът на издирването им продължава. Подготвя се издаване на наказателни постановления на родителите, които не осигуряват присъствие на децата си в училище. Очаква се на национално ниво наказателните постановления да бъдат събирани от НАП. Според мен, сега предстои по-важната стъпка – гарантиране на устойчивостта на решението. Не е достатъчно децата само да бъдат издирени и върнати в училищата, а да останат там, да учат и да се постигнат положителни резултати“, категорична е г-жа Сотирова. „Ангажираността на всички институции, а не само на Министерство на образованието и науката са налице. Увеличиха се заплатите на учителите, затова и мотивацията им би трябвало да бъде друга. Големият въпрос е как ще бъдат ангажирани родителите, за да имат отношение към образоваността на децата си.“ За предстоящата учебна 2018/2019 г. се очаква задължителното постъпване в детската градина и на четиригодишните деца. Сега това касае пет и шест годишните. Друг е въпросът, че групите в детските градини трябва да бъдат максимално до 24 деца. За съжаление, поради субективното предпочитание на родителите, в Стара Загора има градини с по 35-39 деца, което е недопустимо. Според специалистите, детските градини и детските ясли са добре разпределени на територията на града, но родителите решават къде да оставят децата си за отглеждане и възпитание. Тази аномалия следва да бъде ликвидирана. В момента се изпълняват големи инфраструктурни ремонти в образованието. На приключване са основните ремонти в Търговската гимназия „Княз Симеон Търновски“ и в Професионалната гимназия по ветеринарна медицина „Иван Петрович Павлов“. В Търговската са на етап документално приключване и предстоящо е завръщането в абсолютно обновеното училище.

В края на 2017 г. започна дългоочакваният ремонт на СУ „Железник“. Учениците  му са настанени в 11-о и 13-о основни училища, където са  им предоставени всички необходими условия за пълноценен учебен процес. На децата са осигурени карти за безплатно пътуване и необходимия транспорт.

След завършване на първия учебен срок в края на м. януари 2018 г. предстои пребазиране на Езикова гимназия „Ромен Ролан“. Ще се използва свободната  базата на Първо основно училище „Георги Бакалов“, което предоставя достатъчно стаи, компютърни кабинети и салони. Подготвителните класове  ще бъдат настанени в Девето основно училище „Веселин Ханчев“. Ако тази база не достигне, ще има паралелки и в СУ „Иван Вазов“. Езиковата гимназия е с 45 паралелки, плюс девет със задължително подготвителни занимални, така че няма възможност да се осигури цялостна сграда.

Успешно и в определените срокове  се изпълняват  основните ремонти и на детските градини No 1 “Звънче“ и No 58 “Звездица“.

На въпрос на dolap.bg за иновативните подходи в образованието зам.-кметът отговори така:

„Според мен дуалното образование не следва да се възприема като панацея за решаване на проблемите в професионалното образование. Кметът Живко Тодоров има идея да създадем иновативна професионална гимназия, с ново и модерно обзавеждане на мини работилници с водеща професионална техника. Основният проблем на днешните професионални училища е, че на учениците не се предлага работа със съвременна техника – металорежещи машини, програмно-цифрови устройства и т.н.  Това може и трябва да се случи след промяна на мисленето и съзнанието на всички нива, от които зависи създаването на необходимите кадри. Бизнесът непрекъснато от години се оплаква от липса на кадри, но почти нищо не предприема, за да ги привлече и създаде свои според потребностите си. На неотдавнашната среща в Стара Загора на високо ниво по темата с кадрите при посещение във фирмата „Стандарт профил“ направих предложение големите фирми да организират регулярно „отворени врати“ в почивните дни, за да могат родителите и децата им да бъдат поканени на място и да се запознаят с евентуалните перспективи за бъдеща професия. Ориентираността към дадена професия трябва да започне още от началната степен на образование. Това е бавен и постепенен процес, който трябва да бъде ускорен, за да се отговори на големите икономически потребности“, коментира Иванка Сотирова.

Росица Ранчева